Er zijn vele geloven, ook als het om voeding gaat. Voedingsrages volgen elkaar snel op. Het ene voedingsboek is nog populairder dan het andere. Wel of geen koolhydraten, alleen maar of juist geen meergranen producten. Glutenvrij. Alleen maar groenten en fruit. Of juist verzadigde vetten. Of geen vetten, geen onverzadigde vetten en geen verzadigde vetten, maar vooral eiwitten.

Populair
Plantaardig of dierlijk is ook zo’n thema. Het ene eiwit of vet is het andere niet. Wat zijn de verschillen en wat betekenen die voor mijn welbevinden?
De ene waarheid is populairder dan de andere. Tegenwoordig speelt er nog een belangrijk punt: het effect op het milieu. Daarbij wordt er vooral naar de productie gekeken. Wat de consument er zelf aan en mee doet wordt nog wel eens vergeten. Met elkaar gooien we vooral heel veel voedsel weg.

De stelling ‘Plantaardige eiwitten zijn beter dan dierlijke voor zowel de gezondheid van de mens als het milieu’ is een mooi voorbeeld. Klopt dat of juist niet? Hoe meer aspecten een rol spelen, hoe lastiger het wordt die keuze feitelijk te onderbouwen. Daarom is het tijd voor een open gesprek waarin je mag hopen op een consensus of zo'n mooie agreement to disagree.

Uitdaging
De wereldvoedselvoorziening én de gezondheid van mensen in verschillende leefomstandigheden stelt de maatschappij voor een grote uitdaging. En dus moet de discussie over gezonde en duurzame voeding breed en goed worden gevoerd. Met alle informatie die ertoe doet. De impact van voedselproductie op het milieu is namelijk niet zo eenduidig als vaak wordt voorgesteld. En de relatie tussen voeding en gezondheid is minstens zo complex. Ook een onderwerp als dierenwelzijn is verre van simpel.

NZO
Ik ben door de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) gevraagd om daarover in samenwerking met Foodlog een open gesprek op te zetten. De NZO wil in Nederland de kennis over zuivel - in relatie tot gezondheid, milieu en dierenwelzijn – op een volledig open en niet-partijdige manier delen, ontwikkelen en stimuleren.

Kennis, meningen & gevoelens
Foodlog durft die uitdaging aan. Dat doen we op zoek naar kennis, meningen en gevoelens. We gaan daarvoor praten met kenners en gewone bewoners van dorpen met dijken en steden met grachten. Wat zij zeggen, leggen we aan onze lezers voor. Hier zullen we iedereen met iedereen confronteren. Dat doen we in een aantal slagen. We gaan meemaken hoe feit, mening en gevoel zich in de loop van het gesprek ontwikkelen.

Onze condities om deze vraag aan te pakken waren:
- NZO beloont Foodlog voor de organisatie en discussie
- NZO mag meekijken en desgevraagd meepraten maar ’het’ gebeurt gewoon open en bloot op Foodlog
- Jullie – lezers - beslissen dus; zelfs over het eindrapport dat we er begin mei over presenteren aan de NZO

Dat vond NZO prima. Zo gezegd, zo gedaan. De onderheid kan serieus aan het werk om samen te komen tot een idee over de toekomst die we zien voor dieren en planten.
Ik trek het project. Dick Veerman modereert en vraagt gewoon door, ook op punten waar de Nederlandse zuivelaars en beestenboeren het liever niet over hebben. Een echt gesprek is tenslotte open.

We kunnen meteen beginnen bij een ogenschijnlijk heel simpele vraag: bestaat er zoiets als vegetarische landbouw?

Fotocredits: Brocoli earrings, petitplat.fr
Dit artikel afdrukken