Consumenten die beweren gevoelig te zijn voor aspartaam, reageren niet anders op de zoetstof dan andere mensen. Dat meldt Evmi. Dit blijkt uit een Brits onderzoek, gepubliceerd in Plos One op basis van onderzoek onder mensen die juist zeggen gevoelig te zijn voor aspartaam.

Kunstmatig
Aspartaam is een vaak gebruikte kunstmatige zoetstof en ongeveer 200 keer zoeter dan sucrose. Het is ook een zoetstof die achtervolgd wordt door controverse sinds de goedkeuring in de jaren 1980. De Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA onderzocht de veiligheid van aspartaam meerdere malen. Uit een breed uitgevoerde metastudie in 2013 concludeerde EFSA opnieuw dat aspartaam bij de huidige gebruikslimieten geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Beïnvloeding uitgesloten
Er zijn mensen die menen gevoelig te zijn voor de zoetstof. Om uit te zoeken of ze daadwerkelijk andere klachten hebben, zette de universiteit van Hull een onderzoek op. De studie vergeleek een groep van 48 personen die zeggen aspartaam slecht verdragen met een controlegroep van 48 mensen.
Rekruteren duurde lang en de meest angstige sensitieven wilden niet aan het onderzoek meedoen
De proefpersonen aten verschillende mueslirepen met en zonder de zoetstof. Bij mueslirepen is de korte en heftige zoetsmaak niet vast te stellen, zodat de proefpersonen niet konden proeven of ze wel of geen aspartaam binnenkregen. De studie is een gerandomiseerde dubbelblinde cross-over studie (RCT), dit betekent dat noch de deelnemers, noch de onderzoekers wisten welke mueslireep de deelnemers aten. Zo'n opzet sluit iedere beïnvloeding uit.

Geen verschil in lichamelijke reacties
De onderzoekers van de University of Hull konden op grond van hun klinische observaties, biochemisch onderzoek en onderzoek naar het metabolisme geen verschillen vaststellen in de lichamelijke reacties tussen sensitieve en niet-sensitieve personen. Wel viel op dat mensen die zichzelf aspartaam-sensitief vinden steevast meer klachten meldden, ongeacht welk product ze aten.

Meest angstige sensitieven willen niet meedoen
De studie lijkt het bewijs te leveren dat de angst voor de kunstmatigheid van aspartaam niet gerechtvaardigd is. Dit betekent niet dat individuen niet slecht op het ingrediënt kunnen reageren. Het suggereert wel dat (zelf) ervaren letsel door aspartaam niet bevestigd wordt na grondig testen.

Er zitten wel wat haken en ogen aan de studie. Het rekruteren van proefpersonen duurde lang en de meest angstige self declared sensitieven wilden niet aan het onderzoek meedoen. Hierdoor is mogelijk een onvoldoende representatief deel van de sensitieve populatie in het onderzoek betrokken. Daarnaast richtte het onderzoek zich op korte termijn symptomen. Over lange termijn effecten valt niets te zeggen. Omdat de veiligheid al vele malen is onderzocht en de zoetstof een toegelaten additief is, heeft de studie dat aspect buiten beschouwing gelaten.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en gesubsidieerd door de Food Standard Agency (FSA), de Britse tegenhanger van de NVWA.

Fotocredits: ‘Sugar Dish’ Steve Snodgrass
Dit artikel afdrukken