De onderzoekers gingen nog een stap verder. Ze hebben de kool ‘geactiveerd’ om actieve kool te maken: een reiniger van lucht, water en zelfs het menselijke lichaam.

De eerste stap in het maken van de geactiveerde koolstof, is het verhitten van het plastic afval in een zuurstofvrije omgeving tot enkele honderden graden. Dat gebeurt via een proces dat pyrolyse (verbranding zonder zuurstof) heet. De onderzoekers voegden aan dit proces dus ook maisafval toe, zoals de stelen, bladeren, schillen en kolven die overblijven na oogst en verwerking. Door de combinatie van plastic- en maisafval ontstaan betere eindproducten in het pyrolyseproces.

Bij het samen verhitten van plastic afval en maisafval ontstaat een poreuze kool.

Houtskool
Kool? De groente? Nee, kool zoals we dat ook kennen van houtskool: een overblijfsel van verbrand organisch materiaal dat geen water meer bevat.

Zowel plastic afval als maisafval bevatten veel koolstof en laten zich dus prima verkolen.

De keuze wat betreft de soort plastic viel op polystyreen, piepschuim, en PET, bekend van de flessen. De onderzoekers hebben voor polystyreen en PET gekozen omdat het plastics zijn die vaak maar één keer gebruikt worden en daarna op vuilnisbelten eindigen. Nieuwe toepassingen zijn dus welkom.

De kool activeren
Kool kan door verdere thermische en chemische processen ‘geactiveerd’ worden om actieve kool te maken. Dat is een poreuze stof met een groot reinigend vermogen omdat het een zeer grote oppervlakte heeft van wel 500 tot 2.000 vierkante meter per gram materiaal (in commercieel verkrijgbare actieve koolsoorten).

Aan dat grote oppervlak blijven moleculen uit lucht of water makkelijk ‘plakken’, in een proces dat adsorptie heet. Door deze eigenschap heeft actieve kool veel toepassingen in het huishouden (denk aan het koolstoffilter in de afzuigkap) en in de (farmaceutische) industrie.

De onderzoekers slaagden erin geactiveerde koolstof te maken van de kool die uit het pyrolyseproces kwam. Helaas bleek de reinigingskracht van de geactiveerde koolstof niet erg groot.

Toepassing voor nog niet geactiveerde kool
Het tussenproduct, de kool, biedt ook kansen. Bijvoorbeeld als bodemverbeteraar die maakt dat landbouwbodems beter water vasthouden en beter lucht doorlaten. Volgens Kandis Leslie Abdul-Aziz, co-auteur van de studie is meer onderzoek nodig voordat de kool op die manier toegepast kan worden.

Plastic recyclen werkt niet zo goed als we zouden willen. Het heeft dus zin om nieuwe alternatieven voor de groeiende plastic afvalberg te zoeken. Kool gemaakt van plastic is daarom een interessante optie om te onderzoeken.
Dit artikel afdrukken