Plastic recyclen is, hoe goed consumenten ook hun best doen, een onhaalbare kaart. Volgens Greenpeace is het zelfs een 'mislukt concept'. Van de 51 miljoen ton plasticafval die Amerikaanse consumenten in 2021 inzamelden, werd slechts 2,4 miljoen ton daadwerkelijk gerecycled. De rest verdween naar de stort. In een nieuw rapport legt Greenpeace uit welke 5 oorzaken dat heeft.
Verreweg het grootste deel van alle plasticafval dat Amerikanen gescheiden aanleveren om te recyclen, gaat gewoon naar de stort. Dat blijkt uit het nieuwe rapport Circular Claims Fall Flat Again van Greenpeace USA. Maar 5% van de te recyclen plasticberg wordt hergebruikt voor nieuwe toepassingen. In 2014 was dat nog 10%, maar sindsdien daalt het percentage gerecycled plastic gestaag, terwijl er steeds meer nieuw plastic wordt gemaakt. De reden? Virgin plastic blijkt veel goedkoper te maken te zijn dan recyclen.

De plasticindustrie onderscheidt 7 soorten plastic, waarvan er maar 2 op redelijk grote schaal geaccepteerd worden in de Amerikaanse afvalverwerkingsinstallaties: polyethyleentereftalaat (PET), dat gebruikt wordt voor water- en frisdrankflessen en polyetheen met hoge dichtheid (HDPE), dat wordt gebruikt voor grote zuivelverpakkingen, shampooflessen en flessen voor schoonmaakproducten. Uit het rapport blijkt dat van PET- en HDPE-afval respectievelijk 20,9% en 10,3% daadwerkelijk gerecycled wordt. Van de plasticsoorten 3 tot en met 7 (gebruikt voor kinderspeelgoed, plastic zakken, yoghurt- en margarinekuipjes, koffiebekers en meeneemmaaltijden) werd minder dan 5% gerecycled.

Volgens Greenpeace zijn er 5 redenen waarom plasticrecycling een 'mythe' is.
  1. De enorme hoeveelheden plasticafval die in de omgeving terecht komen (zoals blijkt uit 'vrijwillige opruimstunts' langs stranden of rivieren)
  2. Het is 'functioneel onmogelijk' de triljoenen stuks consumentenafval die jaarlijks geproduceerd worden te sorteren
  3. Het recyclingproces zelf is milieu-onvriendelijk: er komen giftige chemicaliën aan te pas en er ontstaan microplastics
  4. Gerecycled plastic heeft toxische risico's: het kan verontreinigd zijn geraakt met andere soorten plastic en dus is het niet of nauwelijks meer food grade te maken
  5. Het recyclingsproces is 'onbetaalbaar' duur


Greenpeace USA-woordvoerder Lisa Ramsden roept bedrijven als Coca-Cola en Nestlé op niet langer de schone schijn op te houden van recyclen (dat zou je zelfs een vorm van greenwashing kunnen noemen) maar te streven naar hervullen van flessen. "Dat is eigenlijk geen nieuw concept - het is hoe de melkboer het vroeger deed, hoe Coca-Cola vroeger zijn dranken bij de mensen kreeg. Ze dronken hun drank op, gaven de glazen fles terug en die werd schoongemaakt en hergebruikt," zegt Ramsden in de South China Morning Post. Precies wat wij in Europa met statiegeldsystemen doen. Nou al die andere plasticsoorten nog.