Drie miljard aardbewoners halen een vijfde of meer van hun eiwitten uit vis. Overbevissing vormt een serieuze bedreiging voor hun voedselzekerheid.

Voor sommige soorten vis, zoals de tonijn en de zwaardvis, zou de visstand sinds de jaren '50 van de vorige eeuw al met 90% teruggelopen zijn en recente onderzoeken laten zien dat veel soorten met uitsterven bedreigd worden. Dat schrijft The Economist.

Recent nog becijferde de Pew Charitable Trusts, een Amerikaanse onderzoeksinstelling, dat 1 op de 5 vissen die te koop worden aangeboden, illegaal gevangen is. Dat komt neer op 26 miljoen ton vis per jaar, met een waarde van bij elkaar meer dan $ 23 miljard.

'Big data'
Een van de problemen van het tegengaan van overbevissing, is dat het zo lastig is de overtreders te betrappen en te vangen. Oceanen en zeeën zijn groot. Patrouilleschepen van de marine of kustwacht zijn klein. Maar er gloort hoop. Dankzij de inzet van 'big data' wordt het mogelijk informatie te koppelen, zodat ieder zeegaand schip, of het nu een vissersboot is of niet, gevolgd kan worden. Dankzij radiotransponders en satellietobservaties valt vast te stellen wanneer een schip zich verdacht gedraagt of in een verboden gebied vaart, en zelfs met welke andere schepen het contact maakt.

Handhaving, vraag, kettingreactie
Uiteraard moeten regeringen wel meewerken door bestaande regels ook echt te handhaven. Vissersboten zullen transponders moeten installeren en 'aan' moeten houden. Bij afwijkingen moet een patrouille, of satellietobservatie, ingezet worden. Maar ook de industrie kan van deze aangescherpte controle op de regels profiteren. Hierdoor wordt het immers mogelijk een vis echt 'van het net tot de keukentafel' te traceren. Dat betekent dat klanten van hun visleverancier zullen verlangen dat die de exacte herkomst van hun vis vermeldt. Daarmee komt een kettingreactie tot stand waarin geen plaats meer is voor illegaal gevangen vissen.

Zeereservaten
Een ander bijkomend voordeel van de inzet van big data voor visbeheer, is dat zeereservaten gemakkelijker ingericht en bewaakt kunnen worden. Dat geeft bedreigde vissoorten de kans te herstellen van de aanslagen die de afgelopen jaren op hen gepleegd zijn door overbevissing en puur winstbejag. The Economist besluit: "Alle reden voor blijdschap dat technologie ons nu kan helpen illegale vissers te vangen in plaats van alleen maar vis."

Fotocredits: Derek Keats
Dit artikel afdrukken