In het Noord-Hollands Dagblad staat het verhaal van rode-koolteler Jacob Gootjes. Zijn schuren liggen vol rode kolen, maar hij heeft geen afnemers. Gootjes zegt: ,,Het kwam eigenlijk zo maar in me op’’, zegt de teler. ,,Ik geef ze gewoon weg. Want voedsel weggooien is zonde.’’ Hij wilde een ’statement’ maken. Gootjes pakte vijfhonderd rode kolen in, en stopte er een briefje bij. ’Hierbij bied ik u deze rode kool aan. Waarom? Omdat de prijs dit jaar dramatisch laag is. Heeft u er iets voor over?’ Het banknummer volgt. En de hartelijke groeten. Van Jan Jacob Gootjes, rode koolteler uit Zuid-Schermer.

Waar het uiteindelijk om gaat, werd op Foodlog door Keimpe van der Heide helder beschreven in zijn artikel niet nog meer piepers op de dam. Ook in de laatste "It's food, stupid" avond in de Rode Hoed (23 april) staat dit thema centraal: komt er een Food Revolution?

De redactie van dit medium is blij met een oproep van Keimpe van der Heiden tot glocalisatie. Hoe moeilijk dat begrip ook mag zijn, met versimpelingen van de wereld kun je raar terecht komen.

Fotocredits: aangeleverde foto in het Noord-Hollands Dagblad
Dit artikel afdrukken