In het boek Silent Spring (Nederlandse titel: Dode Lente) beschreef de Amerikaanse biologe Rachel Carson voor het eerst de nadelige effecten van bestrijdingsmiddelen. Het boek was een scherpe waarschuwing en leidde tot felle discussie over o.a. het gebruik van de insecticide DDT, en droeg bij aan de start van de milieubeweging.

Zestig jaar na het spraakmakende 'Silent Spring' onderzoekt Peter Leendertse samen met onderzoeksjournalist Dirk de Bekker de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu. In afleveringen van 45 minuten vertellen diverse partijen, van kweker tot natuurliefhebber, over hun werk en de relatie met bestrijdingsmiddelen. Over wereldwijde bijensterfte, wetenschappers die wijzen op gevaren, boeren die nog niet zonder kunnen, de positie van de industrie, sluipwespen als natuurlijke vriend en tenslotte de prangende vraag: wat doe jij zelf om onze lente te redden? De vorige aflevering beluister je hier.

'Gaten in de toelating?'
Deze aflevering gaat over de normen die gesteld worden om te toetsen of een gewasbeschermingsmiddel veilig gebruikt kan worden. Hoe worden middelen getoetst en worden daarin nieuwe ontwikkelingen meegenomen? Hoe kan het dat bepaalde pesticiden soms toch in drinkwaterputten terechtkomen? We spreken hierover met Violette Geissen, Peter Leendertse en Sandra Verheijden.Sprekers aflevering 7:
Professor Dr. Violette Geissen is bij de WUR werkzaam bij de leerstoelgroep Environmental Sciences. Zij is o.a. projectleider van Sprint, een Europees onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Tijdens het project worden analyses gedaan op basis van de residuen van pesticiden die in het veld teruggevonden worden en het effect dat zij hebben op de gezondheid van mens en milieu. Hierbij wordt ook gekeken naar wat cocktails van middelen tezamen voor een effect hebben.

Peter Leendertse is teamleider duurzame teelt en adjunct-directeur bij het CLM. Hij is als ecotoxicoloog en boerenzoon al lange tijd bezig met reductie van milieu-effecten van bestrijdingsmiddelen. Rachel Carson, schrijfster van het baanbrekende boek Silent Spring is voor hem een inspiratiebron om veel voorzichtiger om te springen met het gebruik van chemische stoffen op onze aardbol. Samen met wetenschapsjournalist Dirk de Bekker heeft Peter het initiatief genomen voor de podcast ‘Red de Lente‘. Peter mengt zich regelmatig in Foodlog-discussies over het explosieve onderwerp en nam eerder ook deel aan de Foodlog conferenties ‘Landbouw zonder chemie’.

Sandra Verheijden is strategisch beleidsadviseur bij het drinkwaterbedrijf Brabant water. Zij studeerde watermanagement aan de Wageningen Universiteit. Bij Brabant water zet zij zich in om de emissie van middelen naar het grondwater te voorkomen. Zo is zij onder andere betrokken bij het project ‘Schoon Water voor Brabant’: een programma om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar grondwater in de elf meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie te beperken. Het project is een stimuleringsproject, waarbij agrariërs handvatten krijgen aangereikt om met minder chemie toe te kunnen, bijvoorbeeld dankzij mechanische onkruidbestrijding.

Geissen Verheijden LeendertseViolette Geissen, Sandra Verheijden, Peter Leendertse


De podcastserie ‘Red de lente’ is een initiatief van Peter Leendertse van CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met onderzoeksjournalist Dirk de Bekker (Handstand Media). De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren: de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), Addenda, Triodos Foundation, Natuurmonumenten en Koppert Biological Systems.
Dit artikel afdrukken