Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) betreurt het dat één van de belangrijkste grondstoffen niet is in opgenomen in de visie van de EU op een circulaire economie: water. Zo'n 20 procent van het totale aantal banen in de EU bestaat dankzij 15 water-intensieve sectoren, zegt de Vlakwa tegen vilt.be

Vilt schrijft: Volgens Vlakwa zien de Europese plannen één cruciale grondstof over het hoofd: water. "Water is één van de belangrijkste vestigingsfactoren voor onze Vlaamse/Europese economie. Een recent uitgevoerde studie over het socio-economisch belang van water in Vlaanderen toonde nog maar eens aan dat maar liefst 20 procent van de totale tewerkstelling wordt gegenereerd binnen 15 water-intensieve sectoren. De beschikbaarheid van dat water staat vandaag onder druk, en dat zal in de toekomst nog meer het geval zijn door de verwachte evolutie naar enerzijds nattere winters en anderzijds drogere zomers. Het is essentieel dat nu reeds wordt ingezet op het meervoudig gebruik van water en verantwoorde vormen van waterberging zodat het tijdsverschil tussen het vrijkomen van het water en de werkelijke consumptiebehoefte kan overbrugd worden."

Vlakwa wil van een lineair model (onttrekken, gebruiken en lozen) naar een circulair model om zijn concurrentiepositie en banen in de benen te houden én om de waterzekerheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen.
Dit artikel afdrukken