Wilde bijen, honingbijen, hommels en andere bestuivers hebben last van overmatig pesticidengebruik. Supermarkten kunnen bijen helpen. Dat bleek al uit een rapport van CLM dat eind april verscheen. Greenpeace ging nog een stapje verder en vergeleek de Nederlandse supermarkten op hun beleid ten aanzien van pesticidengebruik en de bescherming van de bij.

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het rapport: Hoe bijvriendelijk is jouw supermarkt?. Dit rapport is onderdeel van de Greenpeace campagne “Red de bij, maak je supermarkt gifvrij. ”

'Supermarkten pronken met andermans veren'
Kees Kodde, programmaleider Landbouw en Voedsel bij Greenpeace: “Supermarkten noemen veel projecten waar hun telers bij betrokken zijn, maar maken niet duidelijk wat zij daar zelf aan bijdragen. Supermarkten zijn er meesters in om te pronken met andermans veren. Het wordt hoog tijd dat de supermarkten de boeren gaan ondersteunen die graag een duurzamere richting op willen. Innovatieve boeren verdienen een goede prijs voor een duurzaam product. Supermarkten kunnen het verschil maken, maar doen het niet.”

Criteria
Greenpeace vergeleek het beleid van de supermarktketens op de volgende punten:
- Houdt de supermarkt een bovenwettelijke zwarte lijst met pesticiden aan die telers en andere schakels in de keten niet mogen gebruiken?
- Draagt de supermarkt bij aan duurzame innovatie door (pilot)projecten en/of onderzoek die het gebruik van pesticiden verminderen en/of de leefomstandigheden voor bestuivers, vogels, waterdieren en andere natuurlijke flora en fauna verbeteren?
- Hoe groot is het percentage van de omzet van producten met een biologisch of Milieukeur duurzaamheidscertificaat?

De top-10 van bijvriendelijke supermarkten ziet er als volgt uit:
Greenpeace
Dit artikel afdrukken