In de Proeftuin Zwaagdijk loopt een serie proeven om slateelt op water te verrijken met extra selenium, silicium en kobalt.

Selenium is essentieel voor mens en dier. Gebrek aan de stof kan leiden tot hartklachten, artritis, verminderde vruchtbaarheid en een slechter werkend immuunsysteem. "We hebben de drie elementen bij lollo rossa en eikenbladsla toegevoegd in de waterbassins en de gehaltes in de geoogste producten vergeleken met sla van de gangbare grondteelt”, vertelt onderzoeker Matthijs Blind aan het blad Hortinext. De sla bleek bij teelt op water hogere gehaltes aan selenium te bevatten dan bij grondteelt.

Michel de Groot: Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld toen ik Hortinext las over het extra toevoegen van voedingselementen met als doel niet de plant, maar de mens te voeden. Want waarom een pilletje eten, wat veel mensen doen, als je het met voeding ook binnen kunt krijgen? Dan moet het er natuurlijk wel inzitten en dat moet inzichtelijk zijn. Dat is precies de insteek van Vers+, waar Foodlog vorige week over rapporteerde. Kan dat niet nog wat verdergaan? Zou je die supplementen niet ook aan de plant kunnen geven?

Ik ging op onderzoek uit.

Mijn vraag aan jullie lezers: zou je zulke groenten willen kopen?
Selenium ken ik voornamelijk vanuit de weilanden. Een weiland-expert weet me te vertellen dat veehouders selenium laten toevoegen in het rantsoen, of het meegeven als bemesting op het land. Want gras heeft over het algemeen een tekort aan selenium. De stof is belangrijk voor onder meer de vruchtbaarheid van de koe. Uit een al ouder Foodlog-artikel blijkt dit ook voor de mens te gelden. De conclusie toentertijd was dat de mens het voldoende binnen krijgt. Maar bij plantenteelt kan dat misschien wel anders zijn. Bij een watergeteeld plantje bepaalt de kweker hoeveel nutriënten er in het water gegeven worden. Krijgen we dan nog steeds genoeg binnen?

Ik sprak met een kweker van groenten over het toevoegen van voedingselementen. Misschien zouden we bijvoorbeeld bloemkool wat extra smaak kunnen geven of iets dergelijks. De discussies liepen echter altijd vast op het punt dat kwekers per stuk of per kilo betaald krijgen, en niet op basis van voedingsinhoud. Maar daar komt natuurlijk verandering als ze die bloemkool of krop sla 'met extra selenium, silicium en kobalt' met die meerwaarde kunnen verkopen.

Mijn vraag aan jullie lezers: zou je zulke groenten willen kopen?
Dit artikel afdrukken