Er is op Foodlog al het nodige gezegd over TTIP. We zouden er chloorkip door op ons bord krijgen, dachten we aanvankelijk.

Ach nee, daar is producttechnisch niets van waar, maakte Zé Povinho de lezers duidelijk.

Als deze redenering klopt, kan ISDS kan gezien worden als een vorm van politiek falen die niemand durft te benoemen.
Welnee, schreef ondergetekende, vergeet TTIP; het gaat om de vraag of we de wereld corporate danwel democratisch bestuurd willen hebben.

Duong legt bloot dat Nederland een van de belangrijke landen is die het centrale mechanisme achter TTIP, garanties voor bedrijven om wereldwijd te kunnen opereren in de vorm van de ISDS-regeling, al heel lang gebruikt. We blijken een soort TTIP land par excellence.

Een simpele vraag: hoe denk jij over TTIP sinds de uitzending van Duong?

Duong doet zijn uitspraak in dit filmfragment:


Falende wereldpolitiek en dus ISDS
Je zou het volgende kunnen denken: als er geen wereldregering is - de VN, WHO, FAO, Davos en de World Bank zijn tenslotte niet bepaald effectief - maar onze bedrijfsmatige activiteiten zijn wel wereldomspannend dan zal de corporate wereld er alvast voor zorgen dat er toch een vorm van juridische wereldorde komt zodat de puinhoop van falende wereldpolitiek het bedrijfsleven niet schaadt. Dat het die orde in zijn eigen voordeel inricht, kan geen verbazing wekken.

Als deze redenering klopt, kan ISDS kan gezien worden als een vorm van politiek falen die niemand durft te benoemen.Fotocredits: still, VPRO
Dit artikel afdrukken