image

Als ik het goed begrijp, is nitraatrijke groente geen probleem meer omdat we er sowieso te weinig van eten. Gaan we er wel meer van eten, dan is er dus wel weer een probleem. Tot die tijd hebben we weer een ander probleem, nl. dat we te weinig groenten eten.
We gaan van probleem tot probleem.

De Europese Voedselveiligheidautoriteit EFSA heeft een rapport uitgebracht over nitraat in groente. Conclusie: de voordelen van het eten van nitraatrijke groente wegen op tegen de nadelen. Slechts 2,5% van de Europeanen krijgt meer nitraat binnen dan de dagelijks aanvaardbare hoeveelheid door het eten van te veel bladgroente. Het gaat hierbij om mensen die veel meer dan de gemiddelde hoeveelheid bladgroenten eten.
Bladgroenten als spinazie, andijvie en rucola bevatten van nature nitraat, dat in het lichaam omgezet wordt in het schadelijke nitriet. Vooral rucola bevat hoge waarden aan nitraat. Wie elke dag 47 gram rucola eet zit al aan zijn limiet. De onderzoekers stellen echter dat zo'n consumptie niet waarschijnlijk is voor lange tijd. Daarentegen bevatten groente en fruit ook veel gezonde stoffen. Wie dagelijks voldoende groente en fruit eet, beperkt de kans op kanker.

In Nederland is het nitraatgehalte hoog vergeleken met andere EU-landen. Nederland voldoet niet aan de norm van de EU met betrekking tot nitraat in sla en spinazie. We genieten nu nog een uitzonderingspositie. Nederlandse boeren mogen op de eigen markt tot eind 2008 nog groente verhandelen, die iets meer nitraat bevatten dan op Europees niveau is toegestaan.

Het Voedingscentrum raadt consumenten daarom aan maximaal twee keer per week nitraatrijke groente te eten. Dit advies wordt eind dit jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Als Nederlandse groenten aan de Europese norm voldoen, dan vervalt het advies om maximaal twee keer per week nitraatrijke groente te eten.


bron: Voedingscentrum/EFSA met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken