Tomaten en komkommers zijn moeilijker energiezuinig te telen, zodat glastuinders met het oog op de hoge energieprijzen de teelt van deze gewassen later begonnen en eerder beëindigd zijn. In vergelijking met 2021 is de bruto-opbrengst van glasgroenten afgelopen jaar met 7,9% gedaald, naar 1,8 miljoen ton meldt het CBS. Vooral tomaten (-12,5%) en komkommers (-9,1%) namen af. Alleen de bruto-opbrengst van aubergines steeg.

110 en 40 miljoen kilo minder
Het Nederlandse areaal aan glasgroenten beslaat zo'n 5.000 hectare. Van de totale teeltoppervlakte werd in 2022 op 36,5% tomaten geteeld; 33,1% ging naar de productie van paprika’s en op 12,6% stonden komkommers. Aubergines namen met 2,7% van het areaal glasgroenten veel minder plek in. Op 1 april 2022 telde Nederland 1.160 glasgroentebedrijven, -6,4% vergeleken met een jaar eerder. De afgelopen 10 jaar nam het aantal glastuinbedrijven met -25,7% af, dat waren 433 bedrijven. Het grootste deel van de glastuinbedrijven houdt zich bezig met de tomatenteelt (19,2%), gevolgd door paprika's (18,4%) en komkommers (15,9%).

glasgroentebedrijven cbs

De bruto-opbrengst staat voor 'alles wat geoogst is of (vermoedelijk) geoogst gaat worden'. Voor wat betreft tomaten daalde de bruto-opbrengst ten opzichte van 2021 met 110 miljoen kilo tot 770 miljoen kilo. De bruto-opbrengst aan komkommers viel 40 miljoen kilo lager uit dan de 400 miljoen kilo van 2021.

Op paprika's en aubergines hebben de hoge energieprijzen minder invloed omdat die teelten in de winter gemakkelijker energiezuinig te produceren zijn.

Verder terugkijken
Het CBS keek ook even verder terug en vergeleek de oogst van 2022 met die van 10 jaar geleden. Over de hele glastuinbouw was er in 10 jaar sprake van een stijging van 5,4% van de bruto-opbrengst. Uitgesplitst naar gewas laten tomaten in die periode een daling van 4,3% zien, terwijl aubergines (+40,4%) en paprika (+26,1%) sterk groeiden. Ook het areaal glastuinbouw voor groenten nam in 10 jaar toe, met 2,1%. Daarbinnen nam vooral het areaal voor paprika en aubergine met 26% toe; dat voor tomaten groeide slechts 7,3%.

Het afgelopen jaar daalden van vrijwel alle gewassen de opbrengsten per hectare weer, aldus het CBS. Over de hele glastuinbouw daalde de opbrengst per hectare met -7,6% naar 356 ton. Bij tomaten was de opbrengstdaling -11%, bij komkommers -7,3%. Kijk je naar de afgelopen 10 jaar, dan liet de opbrengst per hectare tomaten een vergelijkbare afname zien (10,9%), terwijl de hectare-opbrengst aan aubergines vergeleken met 2012 het meeste toenam (11,7%).
Dit artikel afdrukken