Dat laat vandaag bureau CREM, dat werkt aan projecten voor duurzame ontwikkeling weten in een persbericht. CREM schrijft:

Diverse onderzoeken naar afvalscheiding binnen Nederlandse huishoudens wijzen uit dat het keukenafval, het “GF”-gedeelte zoals schillen en voedselresten, massaal in de vuilniszak belandt en nauwelijks in de groene minicontainer. Het gescheiden ingezamelde GFT-afval (Groente-, fruit- en tuinafval) van huishoudens bestaat overwegend uit de “T” van tuinafval. Mensen hebben blijkbaar meer moeite met het gescheiden aanbieden van keukenafval dan van tuinafval.

Keukenafval vooral in de vuilniszak
Voor twee regio’s onderzocht CREM onlangs de samenstelling van het GFT-afval en het restafval. In beide regio’s was hetzelfde beeld zichtbaar:
· 60% van al het GFT-afval wordt gescheiden ingezameld en 40% verdwijnt nog in de vuilniszak
· de inhoud van de groene minicontainer bestaat gemiddeld voor 97% uit tuinafval en voor 3% uit keukenafval
· het niet gescheiden GFT-afval, dat ongeveer een derde van het huishoudelijk restafval is, bestaat voor ca 20% uit tuinafval en voor ca 80% uit keukenafval

Geen compost (recycling), maar naar de vuilverbrander
In de twee onderzochte regio’s belandt maar liefst 95% van het keukenafval in de vuilniszak die naar de vuilverbrander gaat. Daarmee is het keukenafval, in gewicht ruim een kwart van huishoudelijk afval, niet alleen verreweg de grootste prima te recyclen component in het huishoudelijk restafval, maar ook verreweg de slechtst gescheiden component.

Noodzaak voor scheiden keukenafval
Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2020 een recyclingspercentage van 75% te halen voor afval van huishoudens en zonder het goed scheiden van het keukenafval is dat onhaalbaar. De huidige inzamelmethoden voor GFT-afval, veelal een haalsysteem met minicontainers, zijn wel succesvol voor tuinafval, maar blijkbaar niet voor het keukenafval. Dit vergt de komende jaren een gedragsverandering ten aanzien van het scheiden van keukenafval. Hierbij moeten de gemeenten met name inspelen op gemak en hygiëne bij het scheiden, bewaren en aanbieden van het keukenafval.


Fotocredits: Loesje, cquarles
Dit artikel afdrukken