Vorig jaar leidde het plan om dassen af te schieten teneinde runder-TBC tegen te gaan tot veel beroering in het Verenigd Koninkrijk. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Warwick had de dassenactie ook geen zin: zij blijken maar met zo'n 6% van de besmettingen van doen te hebben. De onderzoekers weten dat omdat zij middels computermodellen alle transmissie--routes van runder-TB doorgerekend hebben. Ze komen op basis daarvan tot een helder, maar pijnlijk, advies: ruim de hele runderstapel op besmette bedrijven, vaccineer, en laat de dassen met rust.

De onderzoekers stelden vast dat veel besmettingen het gevolg zijn van het feit dat de testen om runder-TB aan te tonen gebrekkig zijn. Koeien besmetten elkaar binnen één bedrijf vaker dan wordt aangenomen. Daarom is het advies: ruim de hele stapel als er één ziektegeval wordt aangetroffen. Daarnaast komt het voor dat negatief-geteste, maar toch besmette, koeien de ziekte meenemen als zij op transport gaan. Dat is een reden om altijd te vaccineren.

Onderzoeksleider professor Matthew Keeling zegt het zo op Boerderij: ''Wij hebben geprobeerd een niet-emotioneel en onbevooroordeeld beeld van de verspreiding van runder-tbc te schetsen. Alle methoden hebben voordelen en nadelen en zijn ook minder of meer problematisch of duur om uit te voeren. We hebben vastgesteld dat er maar drie effectieve methoden zijn om deze ziekte te bestrijden: betere en meer frequent testen, vaccineren en het ruimen van al het vee op een besmet bedrijf. Dat laatste zal waarschijnlijk sterk ingrijpen op de getroffen boerderijen maar dat kan wel een aanvaardbare prijs zijn om de ziekte op de lange termijn onder controle te krijgen.''
Dit artikel afdrukken