Iedere dag gaat er 2.000 hectare vruchtbare landbouwgrond verloren door verzilting. Dat blijkt uit een international onderzoek, gepubliceerd in Natural Resources Forum.

Zo'n 20% van alle beregende landbouwgrond ter wereld heeft met dit probleem te maken. Onvoldoende drainage zorgt ervoor dat zouten zich in de bodem ophopen.

Zo'n 25 jaar had 45 miljoen hectare met dit verziltingsprobleem te maken. Inmiddels strekt het zich uit tot 62 miljoen hectare. Dat betekent dat een oppervlak zo groot als Frankrijk onbruikbaar aan het worden is voor landbouw, schrijft Der Spiegel. De gebieden liggen in het Aral-bekken in Centraal-Azië, de Indus- en Ganges-vlakten in India, het stroomgebied van de Gele Rivier in China, dat van de Eufraat in Syrië en Irak, het Murray-bassin in Australië en de San Joaquin Vallei in de VS.

'Herstel nodig'
"Willen we de voorspelde wereldbevolking van 9 miljard kunnen voeden, hebben we gewoon alle landbouwgronden nodig die we hebben", zegt onderzoeksleider Manzoor Qadir (United Nations University, Institute for Water, Environment and Health, Canada). "We kunnen het ons niet veroorloven de productiviteit van de verzilte bodem niet te herstellen".

Halofyten
Voor dat herstel zijn verschillende opties mogelijk. Verzilting wordt tegengegaan door het planten van bomen, dieper ploegen, beter onderhoud van drainage-sloten en het onderploegen van plantenresten in de bodem. Ook houdt de teelt van zout-tolerante planten verzilte bodems productief. De onderzoekers hebben voor het laatste met name een voorkeur voor planten die het zout uit de bodem opnemen en opslaan in hun blad, stengel of vrucht. Planten die dat kunnen heten 'halofyten'.

Diverse wetenschappers en veredelaars proberen de eigenschappen van halofyten, al dan niet met behulp van GMO-technologieën, in de genen van 'gewone' voedingsgewassen te brengen zodat ook op verzilte gronden de teelt van traditionele gewassen gewoon door kan gaan.

Nog een andere manier om verzilte grond of brak water te gebruiken kwam vorige week in het wereldnieuws: de door Zilt Proefbedrijf op Texel ontwikkelde aardappel die met zeewater geteeld kan worden. Met een dergelijk gewas beogen veredelaars helemaal door het probleem heen te breken.

Fotocredits: 'salicorne' (zeekraal), Groume
Dit artikel afdrukken