Klimaatverandering zorgt voor verzilting van veel van de vruchtbare gronden op aarde. Dat is al langer bekend onder wetenschappers en agronomen. Het nieuws bereikt nu het bredere publiek. Vrij Nederland komt met een reportage over de aardappel die op zilte bodems kan worden geteeld en juicht bij zeekool. Het gewas is niet alleen heerlijk maar ook zeer gezocht. Bij slechte oogsten hebben toprestaurants er zelfs meer dan €80 per kilo voor over.

Zouden boeren echt rijk worden en is het dan zó lekker? Nee. Het is de prijs van een product dat nog nergens te krijgen is en waarmee een horeca-ondernemer zich kan onderscheiden. Teelten die tegen verzilting bestand zijn, zijn uiteraard van groot belang voor de voedselvoorziening. Wanneer ze echter zulke prijzen nodig hebben, zullen ze het niet lang volhouden als significante voedingsbron.
Dit artikel afdrukken