Frisse lucht is belangrijk in de strijd tegen het coronavirus, zeggen experts van het Amerikaanse Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) (DailyMail, zie 3.1). In ieder geval minstens even belangrijk als handen wassen, gezicht bedekken en onderling afstand houden, maar nog steeds wil niet iedereen dat geloven.

In een onderzoek vond SAGE dat een goed geventileerde kamer zo'n 70% van de virusdeeltjes uit de lucht kan filteren. Omdat we binnen nu meer contacten gaan zien, moet de luchtkwaliteit in openbare gebouwen en thuis verbeteren. Een panel van 39 onderzoekers uit 14 landen vinden zelfs dat luchtkwaliteit evengoed gemonitord moet worden als de kwaliteit van voedsel en water.

De luchtkwaliteit kan via monitors weergegeven worden op openbare gebouwen, zeggen de experts. Ook moeten overheden standaarden opstellen en invoeren voor een gezonde luchtkwaliteit. Niet alleen met Covid-19, maar ook met andere besmettelijke infectieziekten kan deze methode beschermend of preventief werken.

De relevantie van een gezonde luchtkwaliteit lijkt nog niet tot iedereen te zijn doorgedrongen. Velen denken dat handen wassen, gezicht bedekken en onderling afstand houden belangrijker zijn, maar luchtventilatie is juist nóg belangrijker. Sterker nog, het virus verspreidt zich waarschijnlijk gemakkelijker via lucht aerosolen dan via oppervlakten.

Vooral in kantoren, sportscholen en horecagelegenheden moet een goede luchtkwaliteit gewaarborgd gaan worden. Op die plekken is het vaak niet mogelijk ramen te openen, of praten mensen hard en ademen mensen dieper. Tot op heden was ieder bedrijf op zichzelf aangewezen om dit te organiseren.

Vervuilde lucht kan daarnaast gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Uit gasfornuizen, centrale verwarming, vluchtige stoffen in schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen, verf en sigarettenrook ontstaan gassen als stikstofdioxide, koolmonoxide, roet en stof. Die gassen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van COPD, emfyseem, astma en aan de schade van hart- en bloedvaten.

Gezonde luchtkwaliteit kan een mens beter doen slapen, en beter doen presteren de volgende dag. Slapen in een afgesloten kamer leidt tot opstapeling van CO2 (2.500 parts per million, tegenover 800-1.000 parts per million in een geventileerde slaapkamer). Dat overschot aan CO2 maakt ons vervolgens traag en slaperig, wat ons energieniveau de volgende dag beïnvloedt.

De SAGE adviseert nu officieel om ramen regelmatig voor 15 minuten te openen, of om ze de hele tijd een beetje open te houden. Ook vervuiling van de lucht door koken of het verwisselen van bijvoorbeeld een spray deodorant door een roller kunnen helpen.
Dit artikel afdrukken