Het ministerie van EZ schrijft vanmiddag dat Nederlandse varkens- en zuivelboeren met 29,94 miljoen euro kunnen rekenen op een substantieel deel van de gebudgetteerde € 500 miljoen steun van de Europese Commissie voor boeren in financiële nood.

De gelden werden binnengehaald tijdens de Raadsvergadering over extra steunmaatregelen vanmorgen in Luxemburg. Het ministerie constateert tevreden dat Nederlandse eis zelf het geld te morgen verdelen, is ingewilligd. De gelden kunnen zowel voor de varkens- als de zuivelsector worden ingezet.

Geld voor vitaliteit
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zegt: 'We hebben een mooi resultaat bereikt voor onze varkens- en zuivelboeren. Laat wel duidelijk zijn: het moet een geldinjectie zijn die de vitaliteit en kwaliteit in de varkenshouderij terugbrengt en de zuivelsector een impuls geeft na het wegvallen van de quota. Boeren er zomaar aanspraak op laten maken lost het probleem niet op. Een structurele verandering is noodzakelijk, die ervoor zorgt dat grillen van de markt kunnen worden weerstaan.'

Verdeling in overleg
De pot zal worden verdeeld in overleg met de sector, maar moet in ieder geval "de kwaliteit van de sector en het concurrerend vermogen versterken". Voorts noteert het ministerie dat 'vooral de varkensboeren worstelen met problemen op de markt door het teruglopen van de vraag en een overproductie in de EU. De Russische boycot heeft de situatie verergerd."

Op drie na hoogste bedrag
Van de € 500 miljoen die de EC ter beschikking heeft gesteld gaat 420 miljoen euro direct naar de individuele lidstaten. Nederland ontvangst het op drie na hoogste bedrag van de 28 lidstaten. De resterende 80 miljoen euro gaat onder meer naar promotie (o.a. voor het openen van nieuwe markten) en de private opslag van varkensvlees, magere melkpoeder en kaas.

De varkenshouders van NVV en LTO tonen zich tevreden. "Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ons inziens het maximale eruit gehaald en is haar belofte om voor ons te knokken, nagekomen", zeggen voorzitters Ingrid Jansen (NVV) en Eric Douma (LTO Varkenshouderij). Zij zijn ervan overtuigd dat de door Nederland zelf te verdelen gelden deels bij hen terecht zullen komen om de marktkracht van het Nederlandse varken te versterken. Afgelopen week ging de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) er nog van uit dat de gelden voornamelijk ten gunste van de melkveehouderij zouden komen.

België minder tevreden
De Belgische varkenshouders zijn minder tevreden. Op Twitter liet Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat zijn ongenoegen blijken over de € 13 miljoen die België uit de EU-pot kreeg.
Ook het Commissievoorstel voor steun aan de private opslag van varkensvlees kan niet op Vandamme's goedkeuring rekenen. "Private opslag zonder exportverplichting komt als boomerang terug bij varkenshouder na afloop."

LTO Nederland wilde meer superheffing terug
Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland had gehoopt op meer. Teveel melkende boeren betaalden een boete, de zogenaamde 'superheffing', omdat ze niet wilden wachten op het verdwijen van het melkquotum. Maat had daar graag meer van teruggezien. Dat zei hij vanmiddag tegen de NOS: "De 30 miljoen is minimaal omdat we 135 miljoen betaald hebben aan superheffing. We vinden de stappen op het gebied van mededinging een eerste goede stap, maar verwachten en eisen wel dat de Europese Commissie hier verder op inzet. Daarnaast moet de focus van de Commissie liggen op export buiten de EU." Die laatste mening druist in tegen de algemene opvatting van agrarische economen dat de vrijhandelsverdragen waar de EU aan werkt voor de vleessectoren ongunstig zullen uitpakken. De EU is te duur om te kunnen concurreren op vleesproductie met de Amerika's.

Fotocredits: Sharon Dijksma, PvdA
Dit artikel afdrukken