CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement en is een Brede Economische en Handelsovereenkomst. In 2016 hebben Canada, de Europese Unie en alle EU-landen afzonderlijk het CETA-verdrag ondertekend. Het Europees Parlement ging in 2017 en sinds 21 september 2017 is het verdrag feitelijk in werking.

Conform de spelregels binnen de Europese Unie, moeten de afzonderlijke parlementen van de lidstaten nog met het verdrag instemmen. In Nederland diende het kabinet in maart 2019 het desbetreffende wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Woensdag 12 februari stond het Kamerdebat op de agenda, vandaag kwam Minister van Buitenlandse Handel Kaag (D66) aan het woord.

'Botsende wereldbeelden'
Voorafgaand aan het debat had Kaag aangegeven dat het 'onbestaanbaar' zou zijn als de Tweede Kamer het handelsverdrag zou afkeuren (NOS). Maar de Tweede Kamer bleek tot op het bot verdeeld. Het leidde tot een 'stekelig debat', aldus Het Financieele Dagblad, waarin de wereldbeelden van voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar bleken te staan. Pro-CETA-partijen VVD, CDA en D66 wezen op het belang van internationale samenwerking voor onze vrije handelsnatie en het signaal dat de EU "in een tijd van Amerikaans protectionisme en Chinees staatskapitalisme nog steeds gelooft in een handelsorde gebaseerd op regels en afspraken." Voor de oppositie wegen andere idealen zwaarder, van het 'terugwinnen van de nationale soevereiniteit' (PVV, FvD), tot dierenwelzijn, duurzaamheid en de rechten van vakbonden, burgers en ngo's (de linkse oppositie, PvdD). "Hoe lang stelt dit kabinet handelsbevordering nog boven klimaatverandering", vroeg GroenLinks.

Volgens D66, de partij van Kaag, heeft CETA al bewezen export bevorderend te werken voor agrarische producten
Waarborgen
Alle ogen waren gericht op de kleinste regeringspartij, ChristenUnie. In het debat vroeg Kamerlid Joël Voordewind om ‘stevige waarborgen’, onder meer op de terreinen van voedselveiligheid, hormonen in vlees, extra douanepersoneel (voor eigen controles) en een fonds voor kringlooplandbouw. Als de regering daarmee akkoord gaat, gloort een meerderheid. Vanmorgen zei minister Kaag aan die waarborgen tegemoet te willen komen (Nu.nl).

'Geopolitieke turbulentie'
Kaag onderstreepte vanochtend de internationale context van CETA door te wijzen op de 'geopolitieke turbulentie' die 'wereldordening niet vanzelfsprekend' maakt (de Volkskrant). Ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok wees daar op. Hij waarschuwde zelfs dat Nederland grote reputatieschade zou kunnen oplopen door zich een minder "verantwoordelijke lidstaat en bondgenoot te tonen." Inhoudelijke vragen beantwoordde Kaag geduldig, onder de vaststelling dat er "gewoon heel veel niet-feitelijke informatie circuleert." Zo is het beeld dat multinationals winnen en boeren verliezen volgens de minister onjuist. "Tot dusver profiteert de landbouwsector van het verdrag, en het midden-en kleinbedrijf ook." Volgens D66, de partij van Kaag, heeft CETA al bewezen export bevorderend te werken voor agrarische producten.

Hoe nu verder?
Na het Kamerdebat volgt volgende week dinsdag de stemming. Vervolgens moet ook de Eerste Kamer nog een beslissing nemen over CETA, naar verwachting in de lente. Daar staat Kaag de volgende horde te wachten. In de Senaat is een meerderheid nog verder te zoeken dan in de Tweede Kamer, mede doordat de PvdA van verklaard voorstander tot verstokt tegenstander is omgegaan.

Financieel journalist Arno Wellens noemde het ratificeren van CETA gisteren in een video een vorm van 'zelfdestructief gedrag'. Binnen de EU is landbouwland Frankrijk, ondanks weerstand onder boeren, voor het handelsakkoord met Canada. Parijs toont zich wel kritisch ten aanzien van het andere nog door de EU-lidstaten te ratificeren akkoord dat ook draait om weerstand op het gebied van andere normen op het gebied van agrarische productie en voedselveiligheid: dat met de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen.


Ook Follow the Money moet weinig van het handelsverdrag hebben:


Dit artikel afdrukken