Op Foodlog is veel te doen geweest over de nieuwe melkveewet. Uiteindelijk werd besloten de details van de nieuwe wet per Algemene Maatregel van Bestuur te regelen. De details die daarin komen te staan, bepalen de facto de wet die daarmee voor een belangrijk deel buiten de Kamer wordt ingevuld.

Nog enkele maanden
Gisteren maakte staatssecretaris Dijskma per Kamerbrief bekend dat ze nog enkele maanden nodig heeft om samen met bedrijven die door de wet geraakt worden te bepalen hoe die het beste kan worden toegepast.

Knelgevallenregeling
Het LEI maakte scenario’s om de impact van de wet voor verschillende bedrijfstypen en de verschillende regio’s van Nederland vast te stellen. Daaruit blijkt dat Brabantse melkveehouders het meest getroffen zullen worden door een stricte toepassing van de wet. Voor boeren in dat gebied die kunnen aantonen dat ze hebben geïnvesteerd in de verwerking van mest die ze op hun eigen land niet kwijt kunnen en niet konden weten dat er zou worden besloten tot grondgebondenheid, kunnen rekenen op een knelgevallenregeling.

Fotocredits: Sharon Dijksma, PvdA
Dit artikel afdrukken