Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en de European Food Safety Authority (EFSA) presenteerden The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2017. Het rapport maakt inzichtelijk in hoeverre antibiotica nog effectief zijn in het bestrijden van (voedsel)infecties met E.coli, campylobacter en salmonella, die zich via vlees en andere voedingsmiddelen kunnen verspreiden. Per EU-lidstaat is inzichtelijk hoe het met antibioticaresistentie gesteld is.

Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) waarschuwde nog maar eens dat we op het post-antibioticatijdperk afstevenen, waarin het steeds moeilijker en soms zelfs onmogelijk zal zijn ook eenvoudige infecties te behandelen. "Laten we, voordat de alarmklokken een oorverdovende sirene worden, maken dat we steeds meer samen optreden onder de paraplu van de One Health-benadering, in elk land en in alle sectoren van de volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu."

In juni 2017 nam de Europese Commissie het EU One Health Action Plan aan. Het plan staat voor een gezamenlijke aanpak van antibioticaresistentie bij zowel mens als dier als in het milieu. Inmiddels zijn er resultaten geboekt: in sommige Europese landen blijkt een strikt en restrictief beleid tot minder antibioticaresistentie te hebben geleid. Marta Hugas, Chief Scientist van EFSA: "We zien dat als lidstaten een streng beleid implementeren, de antibioticaresistentie bij dieren omlaag gaat. In de jaarlijkse rapportages van Europese en nationale autoriteiten zijn opmerkelijke voorbeelden te vinden. Dat zou als inspiratie voor andere landen moeten dienen."

Het rapport bestaat uit een serie interactieve weergaven van data (over 2017) uit de 28 lidstaten over mensen, varkens, kalveren (tot 1 jaar) en varkens- en rundvlees. Per land kun je in één oogopslag zien hoe hoog de antibioticaresistentie is per antibioticasoort, besmetting en mens of dier. Zo blijkt in vrijwel alle lidstaten salmonella in mensen steeds resistenter te worden tegen fluoroquinolonen. Meer dan een kwart (28,3%) van de salmonella-infecties bij mensen bleek zelfs multiresistent, dat wil zeggen dat 3 of meer soorten antibiotica er niets meer tegen kunnen uitrichten.Dit artikel afdrukken