Een 'roofbacterie' kan een alternatief zijn voor antibiotica. Een internationaal onderzoeksteam meldt de ontdekking van een dergelijke rover en de verdedigingsmechanismen daartegen van de algemeen voorkomende E.coli bacteriën.

De eerste verdedigingslinie tegen ziekmakende bacteriën is ons immuunsysteem. Als dat onvoldoende krachtig is, moeten we terugvallen op antibiotica. De toenemende antibioticaresistentie noopt echter tot alternatieven.

Een internationaal team van Israëlische en Nederlandse onderzoekers richtte zich daarvoor op het Bdellovibrio bacteriovorus, een bacteriedodend virus dat zich 10 keer zo snel kan verplaatsen als E.coli. "B. bacteriovorus doodt bacteriën op een heel andere manier dan klassieke antibiotica. Dit soort 'roof'-bacteriën kan in de toekomst mogelijk een alternatief voor antibiotica bieden", zegt onderzoeksleider Daniël Koster.

De wetenschappers zochten uit hoe E.coli kan overleven in de buurt van zo'n effectieve rover. Ze bouwden een nano-omgeving van 85 aparte 'kamertjes' (elk 100x100x15 micrometer), verbonden door een smal kanaal, en een even grote 'open ruimte', zonder het kanaal. In de open ruimte maakte de E.coli geen kans tegen de snelle predator. Maar in de gefragmenteerde ruimte bleek de E.coli verrassend goed in staat te zijn een levensvatbare populatie te handhaven. "Het lijkt er op dat groepjes E.coli 'zich verstoppen' in de vele hoekjes van de gefragmenteerde ruimte. Daar vormen ze biofilms die waarschijnlijk afdoende bescherming bieden tegen B. bacteriovorus. Dat is een belangrijk nieuw inzicht, omdat de bacteriën in een natuurlijke omgeving, zoals de bodem of onze darmen, ook in een gefragmenteerde ruimte leven."

Koster besluit: "In de toekomst kunnen we mogelijk roofbacteriën genetisch modificeren zodat zij specifiek schadelijke bacteriën aanvallen en gunstige met rust laten. B. bacteriovorus zou wel eens selectiever kunnen werken dan de antibiotica die we momenteel gebruiken, zodat een anti-bacteriële behandeling misschien niet meer de hele darmflora, die zo belangrijk is voor onze gezondheid, uitroeit."
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af