Tussen 2006 en 2009 is het aantal E.coli en campylobacter infecties in Europa gestegen, meldt het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in een rapport. Salmonella-besmettingen lieten juist een dalende trend zien.

Campylobacterbesmettingen namen met 13% toe, in 2009 werden er ruim 200.000 gevallen gemeld. Dat staat voor 47 besmettingen per 100.000 inwoners. Tussen de Europese landen treden opvallende verschillen op, zo stak Duitsland met 32% van de gemelde campylobacterinfecties met kop en schouder boven de andere Europese landen uit.

E.coli besmettingen (EHEC en VTEC) namen met 9% toe over de meetperiode. In 2009 waren dat 3.700 meldingen. Viervijfde van deze besmettingen was van 'domestic origin'.

Salmonellabesmettingen daalden tussen 2006 en 2009 met 33%. In 2009 werden er nog 110.000 gevallen gemeld. Er deden zich minder uitbraken voor die terug te voeren waren op 'eieren en eierproducten, gebak, bewerkt voedsel en verschillende vleessoorten', schrijft FoodQuality.
Dit artikel afdrukken