Swingend op 'Dancing Queen' van Abba kwam May op. Een beetje 'Bewegungsfremd'. Een 'robotdansje', schrijft het FD, en tegelijk een teken van zelfspot. Met nog wat grapjes ruimde ze alvast de herinnering aan haar 'rampzalige' optreden van vorig jaar uit de weg.

Het werd "een van de beste speeches die ze als premier gehouden heeft", monkelt The Guardian. "Te lang, zonder inhoud en een totaal succes."

May slaagt er in het eerste half uur niets over brexit te zeggen, terwijl ze hamert op de eenheid in haar partij. Zonder haar tegenstanders, zoals de een dag eerder met gejuich ontvangen Boris Johnson, bij naam te noemen.

En ook als het wel over brexit gaat, slaagt May er in haar boodschappen te verpakken in de dingen die ze juist niet zegt. "Zo wordt duidelijk dat May vasthoudt aan haar omstreden brexitplan ‘Chequers’ zonder dat ze deze nu besmette term ook maar één keer in de mond neemt," noteert het FD.

De tijd dringt voor May. Half oktober moet ze, tijdens een nieuwe EU-top, een doorbraak zien te forceren voor haar brexitplan dat tot op heden noch haar partijgenoten, noch de Britse oppositie en zeker de rest van de EU niet heeft weten te overtuigen. Een briljante speech, luidt het commentaar van de Franse krant Les Echos. Maar wie luistert er nog?

The Guardian is genadeloos. "Naarmate de toespraak langer dreigde te gaan duren, begon het gehoor ongeduldig te wiebelen. Je kunt ook te veel van het gemiddelde hebben. Toen May eindelijk afrondde, klonk er een enthousiast applaus. Maar niet al te enthousiast. Zo eindigde de Tory-conferentie. Niet met een knal. Zelfs niet met gejammer. Maar met een stormloop naar de uitgangen."

Onderwijl dreigt alles waar te worden. Boeren komen in de problemen. De toevoer van voedsel naar het eiland voor de kust van Nederland, België en Frankrijk zal de nodige haperingen gaan ervaren. Ook de Britse visserij zal niet gespaard worden.
Briljant blijft de Yes Minister-uitzending (uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw) rond de vraag waarom Engeland ook alweer lid werd van de Europese Unie:

Dit artikel afdrukken