Toch geen vreugde alom: de mijnen bleken onbeschermd tegen buitenlandse kopers en kunnen bijvoorbeeld zomaar door de eigenaren aan een vreemde mogendheid met de verkeerde intenties worden verkocht.

China maakt een draai van 180 graden in zijn herbebossingspolitiek. De afgelopen 20 jaar was het land in de ban van herbebossing tegen de oprukkende verwoestijning. Opeens staat het internet vol met video's van parken en bossen die worden omgeploegd tot landbouwgrond. Reden? China's gevaarlijk grote afhankelijkheid van graan- en andere voedselimporten uit het buitenland.

"Stop met campagnes tegen glyfosaat en voer meer campagnes tegen vlees, eieren en melk", zei moraalfilosoof Stijn Bruers in Knack. Bovendien pleit de filosoof voor verticale landbouw en indoor farming, en een stop op het promoten van biolandbouw. Professor Eddy Decuypere, emeritus bio-ingenieur aan de KU Leuven, schrok zich een bult toen hij het las.

Duurzaamheid is eerlijk rekenen, wat heb je nodig? En dan blijken dingen niet altijd wat ze lijken. Qua efficiëntie legt de bioboer het af. Maar we kunnen wel leren van wat de bioboer op zijn land bereikt. Een betere leefomgeving, misschien wel beter en gezonder voedsel, een betere bodemkwaliteit, een betere biodiversiteit, een betere relatie met zijn omgeving, een beter business-model. Allemaal dingen die voor mij niet direct onder duurzaamheid vallen, maar veel meer zaken zijn die uiteindelijk ons welzijn verbeteren, onze leefomgeving en onze gezondheid. Is dat ook duurzaamheid? Je kunt er over praten of dat zo is. Dingen zijn niet altijd zo logisch als ze lijken, daarom hou ik van een rationele benadering; de rekenmachine. Met die woorden startte Jos Hugense een lange discussie over rekenen en realistische idealen die een FL-classic mag heten.

De overheid heeft het laten afweten. Ze biedt te weinig perspectief en komt niet met goede oplossingen om deze periode van onzekerheid te overbruggen. De overheid is te traag en denkt te weinig proactief mee. Meerjarig onderzoek laten doen biedt geen oplossing in deze tijdelijke situatie. Onderzoek kan bovendien gebruikt worden als vertragingstechniek. De overheid moet meer faciliteren om dierenwelzijn en bredere verduurzaming te stimuleren. Er is te veel ‘oud beleid’ dat niet aansluit bij ontwikkelingen in de markt. De markt gaat dóór; supermarkten willen kip met één ster. Niemand wil dat de BLk 1* kip straks mogelijk uit het buitenland moet worden geïmporteerd. Dat nieuws kwam op 14 augustus. Wat de samenleving zo graag wil en de markt had opgelost, wordt door de overheid nog steeds gedwarsboomd. Hoe gek kan het zijn.

In tegenstelling tot wat we ons kunnen voorstellen over de impact van klimaatverandering in Europa, wacht ons mogelijk een koudere toekomst. Twee onderzoekers van het Niels Bohr Instituut en het Departement Wiskundige Wetenschappen van de Universiteit van Kopenhagen voorspellen dat het systeem van zeestromen dat momenteel koude en warmte tussen het Noord-Atlantische gebied en de tropen verdeelt, uitvalt als we dezelfde hoeveelheid broeikasgassen blijven uitstoten als nu.

Een verrassend groot aantal Britse melkveehouders beantwoordt de vraag of ze op de korte termijn nog melk produceren negatief. Bijna 1 op de 10 (9%) van de zuivelproducenten denkt tegen 2025 geen melk meer te produceren. Daarbovenop zegt dik 1 op de 5 melkveehouders (23%) 'onzeker' te zijn of hun bedrijf na 2025 het nog wel volhoudt om wel melk te produceren.

Hoewel er volgens velen geen eenduidige definitie is van regeneratieve landbouw, is er toch een vage definitie van regeneratieve landbouw. Het gaat om het verbeteren van bodemkwaliteit. Hoe dat doel wordt bereikt, mag iedereen zelf bepalen.

Heineken bracht illegaal maar - volgens eigen zeggen - per abuis nog blikjes zonder statiegeld op de markt toen dat al niet meer mocht. De Inspectie Leefomgeving en Transport geloofde niet in een ongelukje en stelde een onderzoek in.

MOB haalde bakzeil in het proces tegen het koolstofopslag-project Porthos omdat de RvS, het hoogste rechtscollege, het qua stikstof geen probleem vond terwijl het toch meer uitstoot dan die bekende 0,005 mol/ha.

Het lopende jaar uit en het nieuwe in kijken we terug op de maanden van het het afgelopen jaar. Per maand kijken we terug op onze top tien. Lees je ons buiten FL, klik dan hier voor de lijst van de 10 meest gelezen FL-artikelen van augustus 2023.
Dit artikel afdrukken