Om voor de langere termijn structurele verbetering te realiseren en vergunningen te kunnen verlenen voor economische activiteiten als de bouw en de landbouw, is het noodzakelijk ook in te zetten op andere maatregelen om de natuur te versterken. Stikstofmaatregelen om een dalende trend in stikstofdepositie te bereiken blijven - zeker op korte termijn - noodzakelijk om vergunningverlening rond natuurgebieden mogelijk te houden en de natuurkwaliteit te verbeteren.

De Volkskrant ontving het rapport onder de kritische kop Rapport Planbureau zaait verwarring over stikstofbeleid. Hoogleraar en stikstofdeskundige Jan Willem Erisman is veelvuldig in het nieuws over het stikstofdossier en al jaren een van de belangrijkste pleiters voor stikstofreductie met het oog op natuurbehoud en -herstel. Erisman reageerde op twitter kritisch door de kop van de Volkskrant bij het rapport te ondersteunen. We vroegen hem waarom.
Erisman: "Het rapport zegt beslist de nodige zinvolle dingen, maar het mist de essentie. Waar het nu om draait is een doelstelling op lange termijn en een concreet fasenplan om die te bereiken. Dat is waar de uitspraak van de Raad van State om vraagt. En dan op korte termijn gewoon beginnen met emissies reduceren. Het maakt niet zoveel uit of dat met 30, 40 of 50% gebeurt. Een discussie over meer of minder natuur is nu helemaal niet aan de orde. Het is een plan dat niets toevoegt aan de huidige behoefte van de politiek. Erger nog: het kan zorgen voor verdere polarisering van de oplossingsmogelijkheden om nu bestuurlijk en vergunningstechnisch weg te komen uit het beleidsvacuüm rond stikstof waar de Raad van State voor heeft gezorgd. Nog meer ideeën die de aandacht afleiden en olie op het politieke vuur gooien, verlammen het land bestuurlijk."
Dit artikel afdrukken