"Het registratiesysteem moet op orde zijn", herhaalde Schouten. Dat is van belang voor de dier- en volksgezondheid en voor de hele sector. Mochten er weer cijfers op haar bureau belanden die duiden op fouten in de registratie, dan zal zij niet schromen in te grijpen, ook omdat Europese regels haar daartoe verplichten.

Omvang fraude nog onduidelijk
Tijdens het debat vroegen verschillende fracties hoeveel bedrijven nu daadwerkelijk gefraudeerd hebben. Daar kon de minister nog geen antwoord op geven. Om vast te stellen of er sprake is van fraude zul je moeten bepalen of er opzet in het spel was en daarvoor moeten nog een aantal stappen worden gezet. Op dit moment zijn van de 2.100 oorspronkelijk geblokkeerde bedrijven nog zo'n 250 bedrijven niet vrijgegeven omdat de I&R-registratie nog altijd niet op orde is. In de tweede fase van het onderzoek, vanaf half april, zal duidelijk moeten worden hoe het nu precies zit met de hoge percentages tweelingen en de fraudegevallen.

Volgens Schouten zijn boeren zelf verantwoordelijk voor hun registraties. Naar aanleiding van de affaire is de minister in gesprek met de sector over het verbeteren van het I&R-systeem. Er zouden al 15 suggesties op tafel liggen. Betalen van de DNA-analyses door de overheid als de boer geen fouten heeft gemaakt, hoort daar overigens niet bij.

Spijt
Tijdens het debat uitten met name het CDA en de VVD forse kritiek op de 'grote woorden' die Schouten gebruikte. De minister herhaalde wat ze al eerder heeft gezegd, dat het zeker niet haar bedoeling is geweest een hele sector hardwerkende boeren in een kwaad daglicht te stellen. "Ik heb de impact van het woord fraude onderschat en dat herhaal ik hier'', aldus Schouten.

Er was ook lof voor Schouten, twit AD-verslaggever Laurens Kok. Zo zei D66-Kamerlid Tjeerd de Groot: "De minister heeft het goed aangepakt en is fair geweest in de communicatie.'' Zijn insteek kreeg instemming vanuit de oppositie: GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren (PvdD) sloten zich bij De Groot aan.Dit artikel afdrukken