In een Kamerbrief meldt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dat er inmiddels 750 bedrijven gedeblokkeerd zijn omdat hun herstelmeldingen verwerkt zijn. Schouten handhaaft de extra capaciteit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zodat er dagelijks 120 tot 160 dossiers afgerond kunnen worden. Dat betekent dat begin maart alle blokkades opgeheven zouden moeten zijn.

In de brief geeft Schouten duidelijkheid over het aantal koeien waarbij van een onjuiste registratie in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) sprake is: "De verwachting is dat het om 5.000 koeien gaat, oftewel 5.000 dieren die onterecht geregistreerd stonden als vaars in plaats van melkgevende koe." Dat komt neer op 0,3% van de veestapel, schrijft Boerenbusiness. Op 60 bedrijven is sprake van 10 of meer geblokkeerde dieren of Groot Vee Eenheden (GVE), bij de overige gaat het om 1 à 2 vaarzen of 1 tot 5 GVE.

Ongeveer 1.770 bedrijven moeten rekening met een naheffing voor het fosfaatreductieplan. De heffing loopt voor een klein aantal bedrijven (ongeveer 20) op tot meer dan € 10.000. Bij de beoordeling van de 750 gedeblokkeerde bedrijven was volgens de minister sprake van een onjuiste registratie in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R). Die bedrijven mogen inmiddels weer vrij dieren aan-en afvoeren.

Zoals eerder aangegeven blijf ik mij inzetten voor hardwerkende boeren die op een integere en verantwoorde manier hun boterham verdienen. Zij maken het overgrote deel van de sector uit
Schouten benadrukt dat zij het betreurt geen onderscheid te kunnen maken tussen bewuste fouten en moedwillige fraude; Europese regels verplichten tot een blokkade bij geconstateerde onregelmatigheden in de kalverregistratie. Wel geven de opgelegde naheffingen inzicht in het door boeren behaalde 'voordeel'. Voor verreweg de meeste bedrijven blijft de naheffing beperkt tot minder dan €500. Bij 50 bedrijven komt de heffing tussen de €5.000 en €10.000 uit, en 20 bedrijven kunnen een naheffing van meer dan €10.000 tegemoet zien.

Schouten besluit: "Ik realiseer me dat deze zaak veel onrust teweeg heeft gebracht bij veehouders, zowel wat betreft de gevolgen voor hun bedrijf als de beeldvorming over de sector als geheel. Zoals eerder aangegeven blijf ik mij inzetten voor hardwerkende boeren die op een integere en verantwoorde manier hun boterham verdienen. Zij maken het overgrote deel van de sector uit en juist voor hen wil ik dat het I&R-systeem zo snel mogelijk op orde wordt gebracht. Dat is ook in het belang van de diergezondheid, voedselveiligheid en een sterke internationale handelspositie."

Melkveehouder Jos Verstraten schreef begin deze week dat een boerenwoede dreigt omdat de aanpak van het kalverdossier de Nederlandse melkveehouderij collectief tot 'boefjes' heeft gemaakt. Boerin Duk geeft uiting aan dat gevoel en maakt duidelijk het niet eens te zijn met NVWA-topman Rob van Lint die zijn minister steunt:Alle boerenwoede over mogelijk té krachtige maatregelen van de minister ten spijt, moet geconstateerd worden dat boeren de systemen naar hun hand zetten. Afgelopen weekend maakte Foodlog op basis van berichtgeving in vakblad De Kalverhouder duidelijk dat stierkalveren al jarenlang doelbewust met een voor de boer gunstige geboortedatum werden geregistreerd.
Dit artikel afdrukken