"Wat in 2018 begon als een affaire met potentieel 7.700 fraudeurs, eindigt met pakweg 100 boetes en ongeveer 20 rechtszaken tegen melkveehouders," schrijft Boerderij.

Het gaat over de afwikkeling van de 'kalverfraude', die in 2018 de Nederlandse melkveehouderij voor een belangrijk deel op slot zette. Ruim 2.000 melkveehouders werden - soms maandenlang - geblokkeerd door het Ministerie van LNV omdat ze mogelijk zouden sjoemelen met de identificatie en registratie van hun vee, om daarmee het fosfaatreductiesysteem te omzeilen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uiteindelijk tot 140 dossiers met vermoedelijk strafbare feiten opgesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de dossiers van 125 zaken nu afgerond: in 100 gevallen wordt de betrokken veehouder een boete opgelegd tussen de €700 en €24.000, 20 boeren worden gedagvaard en 5 zaken zijn geseponeerd. Nog 15 dossiers staan nog open.

De betrokken bedrijven hielden in totaal 3.000 'spookrunderen', van enkele koeien op een klein bedrijf tot meer dan honderd op een groot bedrijf. Door de onjuiste opgave (van onterecht geregistreerde meerlingen tot niet registreren van doodgeboren kalveren) konden de boeren onterecht voordeel binnenhalen door - op papier - minder fosfaten uit te stoten dan hun bedrijf in werkelijkheid deed en sneller hun veestapel te reduceren.

Dat mag niet, zegt het OM, of het nu met opzet gebeurt of door de complexiteit van de regelingen. "Ondernemers hebben de plicht de zaken op orde te hebben. Dat is van belang voor de voedselveiligheid en ook voor de bestrijding van dierziekten." Volgens het OM was in de helft van de gevallen sprake van opzet; in de overige gevallen was het een mix van "nalatigheid, onkunde en onvermogen," aldus het FD.
Het Financieele Dagblad - OM pakt 120 boeren aan voor fraude met aantal koeien
Reageer
  • Deel
Druk af