Macadamiabomen komen oorspronkelijk voor in de Australische staten New South Wales en Queensland. Macadamianoten bevatten het hoogste gehalte aan onverzadigde vetten van alle noten. Het is ook nog eens de moeilijkst te kraken noot ter wereld (vandaar dat ze, ongedopt, met een zaagsnede verkocht worden). Dat alles draagt er aan bij dat de prijs hoog ligt. In 2017 waren macadamianoten goed voor 14% van de waarde van de Australische agrarische export.

In de 19e eeuw werden er vanuit Australië madamiazaden (of plantenstekken) overgebracht naar Hawaï, blijkt uit historische verslagen. Daar ontstond een bloeiende macadamia-industrie, die inmiddels 70% van de mondiale macadamianotenproductie voor zijn rekening neemt.

Uit genetisch onderzoek blijkt dat de Hawaiiaanse macadamiabomen terug te voeren zijn tot één 19e eeuwse macadamiaboom uit het buurtschap Mooloo bij het Australische stadje Gympie (Queensland), schrijft The Guardian.

Wetenschappers vergeleken genetisch materiaal afkomstig uit de chloroplasten van Hawaiiaanse macadamiabomen met Australische wilde macadamiabomen. Het genoom van de Hawaiiaanse macadamiabomen bleek te herleiden tot een specifiek cluster verwante macadamia's ten noorden van Gympie.

De wilde macadamiabomen in Australië hebben een rijke genetische diversiteit, die (nog) maar weinig door menselijk ingrijpen - teelt - veranderd is.

De wetenschappers benadrukken het belang van genetische diversiteit om de soort en teelt in stand te houden. Door meer variatie in het DNA is de boom beter bestand tegen ziektes, kan hij beter in nieuwe gebieden groeien en kan de kwaliteit van de noten nog verder verbeterd worden. Gelukkig is er nog genoeg wild potentieel voor een diverser DNA.
Dit artikel afdrukken