Wilde olifanten hebben het moeilijk. Zowel in Afrika, waar nog steeds veel gestroopt wordt om het ivoor, als in Azië, waar de olifanten in concurrentie leven met steeds meer mensen. Die worden bovendien rijker en hebben veel geld over voor traditionele medicijnen met gemalen ivoor. Daardoor dreigt de olifant in snel tempo uit te sterven.

Open Amerikaanse dierenliefde kan olifant redden
De Amerikaanse schrijver Josh Gelernter uit Connecticut heeft een oplossing om uitsterven te voorkomen. Hij schrijft op de National Review Online dat nog maar 10.000 jaar geleden er nog wel 6 soorten olifanten op aarde voorkwamen, waaronder de mammoet en de mastodont. Ook in Amerika. Overbejaging betekende indertijd hun einde, net zoals dat gold voor de bizon.

De bizon is inmiddels terug. Waarom doen we niet hetzelfde met de olifant? Ze kunnen in de VS 'asiel' vinden, in een geschikt klimaat, met voldoende ruimte en passend eten. Om het maar niet te hebben over het enthousiasme en de dierenliefde van de Amerikanen, die de olifanten met open armen zullen ontvangen, betoogt Gelernter die de kuddes olifanten al over de prairies ziet denderen. Hij roept zijn landgenoten dan ook op om de komst van olifanten te bepleiten bij hun congreslid.

Een idee uit 2005; oplossing of symptoombestrijding?
Le Monde doet uit de doeken waar Gelernter zijn ideeën vandaan heeft. Ze komen uit een artikel dat in 2005 in Nature verscheen. Het kreeg destijds brede verspreiding door National Geographic. Aanleiding voor de herlancering van het idee is de stroopdood van de wereldberoemde Afrikaanse olifantstier Satao, een van de allerlaatste 'great tuskers' - olifanten die bekend staan om de lengte van hun slagtanden. Satao was zo bekend dat hij zorgde voor een stroom toerisme naar Kenya.

De uitdaging op aarde is de biodiversiteit en daarmee samenhangende soortenrijkdom te bewaren. Zonder plan voor het systeem als geheel, blijft Gelernter's hernieuwde pleidooi een vorm van symptoombestrijding naar aanleiding van de dood van een monument.
Dit artikel afdrukken