imageEen federale rechtbank in de VS heeft vorige week veldproeven met gentech gewassen tegengehouden. De rechter bepaalde dat het Amerikaanse Ministerie van Landbouw moet wachten met nieuwe veldproeven tot er beter onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor het milieu, en wees op mogelijke gevaren. Het was voor het eerst dat een federale rechter in de VS een dergelijk vonnis stelde. De rechter wees op reeds gebleken bedreigingen voor het milieu en stelde dat de in het verleden verleende toestemmingen illegaal waren. Roundup
Het ging in de rechtzaak om genetisch gemanipuleerde grassoorten van de firma’s Scotts en Monsanto. De grassoorten zijn aangepast om Roundup, een zeer agressieve onkruidverdelger (eveneens van Monsanto), te overleven. De grassoorten zijn ontwikkeld met het idee dat hele GGO grasvelden met Roundup besproeid zouden kunnen worden, zonder dat het gras doodgaat.

Risico's
Tot nu toe wordt Roundup beperkt toegepast, juist omdat het ook gras doodt. Invoering van het GGO gras zou waarschijnlijk leiden tot een grote toename van de hoeveelheid gebruikte onkruidverdelger en zou leiden tot meer toepassing in woonwijken, sportvelden, scholen en golfvelden.

Contaminatie
Eerdere studies maakten duidelijk dat stuifmeel van het GGO-gras zich kilometersver verspreidde en zich mengde met normaal gras. Ook beschermde graslanden in de VS bleken verontreinigd met het GGO-gras.

bron: biologica
Dit artikel afdrukken