Daarom starten zowel de minister als boerenkoepel LTO Nederland een prijscampagne die consumenten er bewust van moet maken dat ze de boer te weinig betalen. De minister wil dat we naar een supermarkt gaan die boeren beter betaalt en dus een beetje duurder is.

Trouw schreef er gisteren uitgebreid over.
De minister wil hogere prijzen niet verplicht stellen. Wij consumenten moeten vrijwillig meer gaan betalen omdat onze boeren dier- en milieuvriendelijker willen produceren, maar dat niet kunnen opbrengen.

Foodlog heeft in het verleden vele artikelen over eerlijke prijzen geschreven. Prijzen worden gevormd door de markt. Als er te veel aanbod is, daalt de waarde. We toonden ooit aan dat de inkoopprijs van biologische producten voor de 'dure' EkoPlaza even hoog is als die voor Lidl. De boeren die aan beide organisaties leveren zijn even tevreden. Dat laat zien dat prijsvorming aan de inkoopkant goed functioneert. De markt is nog niet overspoeld met biologische producten en dus hoor je zulke boeren niet klagen. Ook niet als ze aan de heel betaalbare Lidl leveren.

Wist je dat van iedere liter melk die een Nederlandse boer melkt, 70% de grens over gaat? Wist je dat van iedere tomatenplant in ons land 93% van de vruchten over de grens gaat?
En wat dacht je van uien? 98% gaat de grens over.

Het Nederlandse boereninkomen wordt verdiend in het buitenland waar we gewoon wit spul, een tomaat als iedere andere en een anonieme ui verkopen. Die hebben daar geen meerwaarde, zijn niet schaars en wekken geen meelij. Als de boer te weinig verdient, dan komt dat omdat er te veel van dat product in de markt is en het geen extra waarde heeft voor consumenten.

Er is ook goed nieuws.

De betere prijzen worden allang gerealiseerd door boeren die het verschil weten te maken. Het probleem is dan ook niet dat boeren beter betaald moet worden voor iets dat te weinig waarde heeft. En zoals de case EkoPlaza/Lidl eveneens liet zien is het al evenmin zo dat dure winkels per se beter zijn voor de boer.

Zolang we een vrije markt hebben, zoals Schouten bevestigt door niet in te willen grijpen, moeten boeren een beter product maken en voor niet meer vraag dan er is. Dan verkoopt het vanzelf voor de juiste prijs. Nu schept de minister valse hoop voor boeren die geen ondernemers zijn.
Dit artikel afdrukken