Volgens de Partij voor de Dieren moet staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken bij de Europese Commissie bezwaar maken tegen de promotie van bloemen op staatskosten. Kamerlid Esther Ouwehand vindt dat gelden uit het Europese landbouwbudget niet gebruikt mogen worden voor de promotie van sierteelt. Dat gebeurt nu wel door subsidies die via het Bloemenbureau Holland worden doorgesluisd aan de campagne 'Mooi wat bloemen doen'. Dat meldt Boerderij.

Geen nuttige teelt
De reden daarvoor is niet onlogisch. De PvdD vindt bloemen geen nuttige teelt. Bloemen hebben we niet nodig, maar trekken net als alle teelten nu eenmaal een wissel op het milieu. Zo vindt de PvdD met name lelies sterk milieubelastend.

Om die reden vraag Ouwehand Dijksma in beeld te willen brengen wat de maatschappelijke kosten, zoals achteruitgang van biodiversiteit, milieuvervuiling en gezondheidsschade, van de sierteelt zijn. Daarnaast bepleit ze het stellen van extra eisen voor promotie-subsidies op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Interessant punt voor maatschappelijke discussie
Het is een boeiend standpunt: wat niet nodig is, mag het milieu niet belasten. Mensen genieten echter van veel dingen die niet nuttig zijn. Daaromheen zijn grote economische belangen en markten ontstaan waar mensen aan hechten. De maatschappelijke discussie die Ouwehand door haar vraag aan Dijksma opwerpt is dan ook een interessante.

Fotocredits: Farmer's Market, Swami Stream
Dit artikel afdrukken