Volgens Meyrem Almaci is in Vlaanderen sprake van het doden (door vergassing) van 65.000 mannelijke kuikens, dagelijks. Dat zijn er ruim 23 miljoen in een jaar. Ze wijst op het verbod in Duitsland en Frankrijk en lijkt te zeggen: als het daar kan, kan het hier ook. Ze wijst op technieken die het geslacht al in het ei kunnen bepalen, zoals Nederlandse bedrijven als Hatchtech en In Ovo dat hebben ontwikkeld.

In Vlaanderen zou de KU Leuven een betrouwbare techniek hebben ontwikkeld, aldus Almaci, en het hoeft niet meer dan 1 cent per 6 eieren te kosten, zo zou blijken uit de Franse situatie. Dus waarom nog wachten?

Dierenwelzijnsminister Weyts is een stuk voorzichtiger. Hoewel hij zegt achter een verbod op het doden van haantjes te staan, houdt hij vooralsnog het verbod aan. “Ik wil de sector verplichtingen ter zake opleggen, maar dan moet ik dat geloofwaardig kunnen doen. Er moet een geslachtsbepalingtechniek zijn die het embryo geen pijn doet en die de juiste doorvoersnelheid en accuraatheid haalt.”

Hij wijst erop dat Duitsland en Frankrijk weliswaar een verbod hebben ingevoerd, maar nog niet kunnen aangeven of dat verbod ook goed werkt in de praktijk. "We stellen vast dat daar eieren worden uitgevoerd naar buurlanden en Oost-Europa om daar te worden uitgebroed of dat de kuikens worden uitgevoerd. Er zijn nog andere achterpoortjes. In Frankrijk is het verbod trouwens beperkt tot bruine rassen, met als gevolg dat er nog eendagskuikens mogen worden gedood, bijvoorbeeld voor de diervoeding,” aldus Weyts.

Daarnaast wil de minister dat de in ovo-techniek voor dag zeven (omdat onbetwist is dat de embryo's dan nog geen pijn kunnen voelen) met minimaal 98% zekerheid het geslacht bepaalt, met voldoende snelheid. Eigenlijk zegt de minister dat hij pas met dwingende maatregelen wil komen als 100% aan alle voorwaarden is voldaan om een situatie te creëren die in alle opzichten beter is. Ook noemt hij afstemming binnen de EU belangrijk: hij wil het verbod op het doden van leghaantjes binnen de Europese Landbouwraad bespreken, om te voorkomen, dat sluipwegen mogelijk blijven. Dat is het beste voor dier en consument.

Almaci zegt op haar beurt dat de snelheid er, bij bijvoorbeeld de SELEGGT-methode, al is. Ook aan de kosten kan het volgens haar niet liggen. Ze beschuldigt de minister ervan de boel onnodig te vertragen: "Het zou al een begin geweest zijn als u de brief steunt die Frankrijk en Duitsland samen met Luxemburg, Ierland en nog andere landen naar de Europese Unie hebben gestuurd om de marktverstoring te stoppen en een verbod op het doden van eendagshaantjes in te dienen”, aldus Almaci.

Dirk Lips is voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn in Vlaanderen, die gewoonlijk de regering adviseert op dit gebied. Hij zegt: "De Raad heeft nog geen uitspraak over een verplicht alternatief voor haantjesdoden gedaan, en de minister heeft dus ook nog geen advies hierover. Maar het is klip en klaar dat het streven moet zijn om pijn bij de kuikens voor 100% te voorkomen. En dat niet alleen: nog beter zou zijn om ook de eieren, waar een mannelijk embryo in zit, nuttig te gebruiken." Hij heeft het stellige gevoel dat het daar heengaat. Als de technieken er zijn, dan zal dit de toekomst zijn in Vlaanderen.

Maar wetgeving is ook niet perse nodig om al diervriendelijke keuzes te kunnen maken, zegt Martijn Haarman op LinkedIn: Voorjaar 2022 was Colruyt Group’s dochter BIO-planet de eerste die z’n volledige eierassortiment omgezet heeft naar 'zonder kuikendoden' met behulp van respeggt group en Avibel.Dit artikel afdrukken