"Wij zijn wetenschappers. We begrijpen de logica van de wetenschap. Wat Greenpeace doet is schadelijk en anti-wetenschappelijk", zegt initiatiefnemer van het platform Supporting Precision Agriculture Richard Roberts. "Greenpeace heeft, met een aantal medestanders, opzettelijk zijn best gedaan om mensen schrik aan te jagen."

De 110 (van de 296 nog in leven zijnde) Nobelprijswinnaars sporen in hun brief Greenpeace aan een einde te maken aan de campagne tegen genetisch gemodificeerde organismen (GMO's, of, in het Nederlands, GGO's). Greenpeace ziet de opkomst van GMO-gewassen als 'genetische vervuiling'.

Tegenstand gebaseerd op emotie en dogma die door data weerlegd zijn, moet stoppen
'Wetenschap moet prevaleren'
"Wij dringen er bij Greenpeace en zijn medestanders op aan om de ervaringen wereldwijd van boeren en consumenten met gewassen en voedsel dat verbeterd is door biotechnologie opnieuw in overweging te nemen, de bevindingen van wetenschappelijke autoriteiten en regelgevende instituten te erkennen en de campagne tegen 'GMO's' in het algemeen en Golden Rice in het bijzonder te stoppen", schrijven ze.

"We roepen regeringen wereldwijd op de campagne van Greenpeace tegen door biotechnologie verbeterde gewassen en voedsel te verwerpen. We roepen ze op alles te doen wat ze kunnen om Greenpeace-acties tegen te gaan en de toegang van boeren tot alle hulpmiddelen van de moderne biologie te versnellen, vooral door biotechnologie verbeterde zaden. Tegenstand gebaseerd op emotie en dogma die door data weerlegd zijn, moet stoppen."

Niet onder de indruk
Greenpeace lijkt niet onder de indruk van het wetenschappelijke pro-GMO-pleidooi. In een in de Washington Post opgenomen reactie focust Wilhelmina Pelegrina, campaigner van Greenpeace Southeast Asia in de Filipijnen, op de Golden Rice controverse. Het bredere GMO-verband laat ze onbenoemd.
"Beschuldigingen dat wie dan ook genetisch gemodificeerde 'Golden Rice' zou blokkeren, zijn vals. 'Golden Rice' is een mislukking en is momenteel niet eens te koop, zelfs na meer dan 20 jaar research. [..] Grote bedrijven maken een hype van 'Golden Rice' om de weg vrij te maken voor wereldwijde toelating van andere, meer winstgevende GMO-gewassen. [..] In plaats van te investeren in dit te dure PR-ding moeten we ondervoeding (malnutrition) aanpakken door middel van een gevarieerder eetpatroon, duurzame toegang tot voedsel en eco-landbouw."

Discussie waard
Golden Rice is slechts een voorbeeld voor de met een Nobelprijs gelauwerde geleerden. Ze zeggen iets anders dat ik als volgt zou omschrijven: NGO, u framet de werkelijkheid tegen de belangen van mensen. Wetenschap weet wat goed is voor mensen.

Die stelling is hier een discussie waard.
Dit artikel afdrukken