Inwoners van New York City blijken meer pesticiden in hun lichaam te hebben dan regelmatig aan dit soort toxische stoffen blootgestelde landbouwers. New Yorkers blijken het gif ook niet binnen te krijgen door het eten van bespoten groenten en fruit. In de toch al schaarse stadslandbouwtuinen wordt over het algemeen juist erg weinig gespoten.

De hoge pesticidenniveaus blijken te danken te zijn aan het overvloedig en ruimhartig binnenshuis spuiten tegen insectenplagen zoals kakkerlakken. De pesticiden blijken in huis minder snel af te breken dan wanneer ze worden blootgesteld aan zonlicht, regen en bodembacteriën. De onderzoekers vonden dat de concentraties pesticiden het hoogst waren bij oudere bewoners, mensen die met insecticiden werken en bij degenen die het meeste fruit aten. Grist trekt de voor de hand liggende conclusie: "So be sure to not age, to avoid using pesticides, and to scrub the hell out of your apples."
Dit artikel afdrukken