In de VS is het al heel gewoon, maar ook in Frankrijk gebeurt het steeds meer: adolescenten met morbide obesitas (een BMI boven de 40) worden door middel van een bariatrische ingreep behandeld. Ze krijgen een gastric bypass, maagband of maagverkleining als uiterste maatregel om de obesitas te behandelen. Met de juiste voorzorgs- én nazorgmaatregelen is dat misschien nog niet eens zo'n slechte aanpak, zegt arts Patrick Tounian in Le Figaro.

Juist bij adolescenten blijken de gebruikelijke maatregelen (minder eten, meer bewegen, voedingsadvies) niet erg efficiënt. Met een chirurgische ingreep verander je in feite het hele speelveld, waardoor succes in de vorm van gewichtsverlies én gezondheidsverbetering in zicht komt. Maar dan is het wel van belang dat het juiste voorbereidingstraject aandacht krijgt: met een interdisciplinair team van kinderartsen, chirurgen, psychologen, diëtisten en lotgenoten, gedurende een half jaar. En misschien nog wel belangrijker voor het welslagen van de ingreep: het organiseren van een - levenslang - nazorgtraject. Maar al te vaak, leert helaas de praktijk, gaat het daar nog mis: zo bleek uit recent onderzoek dat slechts 27% van de geopereerde adolescenten na 6 maanden hun noodzakelijke vitaminesupplementen nog slikten.
Dit artikel afdrukken