De Amerikaanse voedingswetenschapper Marion Nestle is niet aflatend kritisch over ontwikkelingen in haar vakgebied. Bijzonder oplettend is ze op wetenschappelijke studies die bekostigd zijn door bedrijven. Daar gaat ook haar laatste boek Unsavory Truth over. Nestle zei ooit: “Ik heb nog nooit een door de industrie betaalde studie gezien waarvan de uitkomst ongunstig was voor de opdrachtgever.”

Hypothese
Nestle was ook altijd zeer kritisch over wat is gaan heten de ‘koolhydraat-insuline hypothese’, die onder meer door journalist Gary Taubes wordt verkondigd. Die houdt in dat koolhydraten dik maken door de verhoogde aanmaak en werking van insuline. De populariteit van low carb was het afgelopen decennium enorm. De gedachte dat koolhydraatrijk eten de oorzaak is van de obesitasepidemie, beheerste de discussie over gezonde voeding.

Het onderzoek van Hall plaatst daar dikke vraagtekens bij. In 2012 publiceerde Nestle met haar collega Malden Nesheim het Why Calories Count. Op haar blog schrijft ze nu: “Dank je Kevin, voor het bevestigen van wat we in dat boek schreven.”

Dikmakender
De discussie over wel of geen koolhydraten draait om de vraag: zijn alle calorieën hetzelfde? ‘Are All Calories Created Equal?’ is de titel van hoofdstuk 19 in Why Calories Count. Worden calorieën van vet, eiwitten en koolhydraten (de drie macronutriënten) op dezelfde manier verwerkt door het lichaam? Of is een gebruikelijke Westers dieet met veel koolhydraten, dikmakender dan een met een andere verhouding met eiwitten en vet?

Die richtingenstrijd lijkt de laatste tijd beslecht te worden in het voordeel van het calorieënkamp. Onderzoeken naar de werking van verschillend samengestelde diëten laten - op populatieniveau - zien dat het op de lange duur niet uitmaakt of voeding meer koolhydraten, vetten of eiwitten bevat. Per individu zijn er, afhankelijk van genetische aanleg en samenstelling van de darmflora, grote verschillen.

Strijd
De aanhoudende populariteit van diëten met weinig koolhydraten toont aan dat de strijd nog niet gestreden is. De enthousiaste ervaringen van de volhouders van een dieet met weinig koolhydraten zijn legio. Het keto-dieet is een rage. Maar ook succesvolle interventieprogramma’s zoals Keer Diabetes Om zijn gebaseerd op een voedingspatroon met weinig (snelle) koolhydraten.

Nestle scheert in haar boek niet alle koolhydraten over een kam. Ze maakt een uitzondering voor suiker en snelle koolhydraten, zoals dat inmiddels door alle onderzoekers gemaakt wordt. Suiker en koolhydraten die snel door het lichaam worden omgezet in glucose leveren veel overbodige calorieën. Maar toch schrijven Nestle en Malheim: “Onder streng gecontroleerde omstandigheden in het ziekenhuis maakt het voor gewichtsverlies niet uit wat de bron is van de calorieën.” (p.164)

‘Eat More’
In Why Calories Count waarschuwt Nestle al voor een ‘Eat More’-omgeving met veel smakelijk gemaksvoedsel en moedigt ze aan vooral ‘echt voedsel’ te eten, maar op de specifieke gevaren van ultra processed food gaat ze niet in. Ook niet op haar blog. Wel laat Nestle een grafiek zien waaruit blijkt hoe groot het aandeel ultra processed food is tegenwoordig in een gemiddeld (Amerikaans) dieet: 57,5%.

Voor Nestle is de zaak simpel: ‘Obesity explained: Ultra-processed foods –> Calories –> Weight Gain’. De overbodige calorieën uit een dieet met veel sterk bewerkt voedsel jagen de obesitasepidemie aan. Je eet er gewoon meer van.
Dit artikel afdrukken