Bioloog, geneticus en oud-Onderwijsminister en ex-minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) heeft als linkserik opvattingen die conservatieven bevallen. In De Telegraaf schrijft hij dat het nieuwe kabinet 25 miljard euro reserveert voor een niet bestaand stikstofprobleem. Plasterk: "We zijn oliedom bezig als we op de ene plaats bossen aanleggen ter wille van de CO2, en op andere plaatsen ten koste van extreem veel geld proberen te voorkomen dat er bossen gaan groeien. Ons land als geheel kent geen stikstofcrisis, net zomin als onze buurlanden, waar ze er nog nooit van gehoord hebben."

Dat laatste was tot voor kort waar, maar sinds een tijdje al niet meer. Ook in België en Duitsland realiseren overheden zich door actiegroepen en juristen gedwongen dat ze iets aan overbemesting van de natuur door stikstof (in chemische taal N, een symbool dat chemici in het Engels uitspreken als nitrogen) moeten doen.

Toch heeft Plasterk gelijk. In een klein, dichtbevolkt, economisch en logistiek zeer actief land is de uitstoot zo hoog dat de natuur volgens de normen altijd lijdt. Bovendien is onze natuur grotendeels het resultaat van aanplant omdat ons land al vele eeuwenlang door mensen wordt geëxploiteerd en steeds opnieuw letterlijk op de schop is geweest.

En ongelijk
Maar Plasterk heeft net zo goed ongelijk. We exporteren vermoedelijk de nodige stikstof die in de wijdere en ruimere echte natuur in buurlanden terecht komt; volgens schattingen gaat om het vier keer zoveel als Nederland inwaait vanuit onze buurlanden.

Aan de uitwaai zullen wij wat moeten doen, want dat is nu eenmaal onze taak. Het gekke is dan ook dat Nederland vooral zijn boeren aanpakt omdat hun stikstof (in chemische taal: NH3) dicht bij huis neervalt. De stikstof van de industrie (die in chemische taal wordt genoteerd als NOx) draagt volgens de wetenschappelijke consensus verder door de lucht en belandt met de westenwind in de Duitse natuur. Daar kan die N vanuit tuinstad Nederland wel kwaad voor de natuur. Nederland kan dan ook in de toekomst claims van de buren verwachten omdat wij hun natuur aantasten en Nederland wel zijn boeren, maar niet zijn industrie en mobiliteit - de twee belangrijkste bronnen van NOx - aanpakt en die de oud-minister en nu weer wetenschapper te gemakkelijk uit onze tuinstad wegpoetst.

In een uitgebreide twitterdraad zette stikstofexpert prof. Franciska de Vries (IBED, Universiteit van Amsterdam) wat zij noemt 'zombie-argumenten' tegen het nemen van stikstofargumenten op een rij.

  • Deel
Druk af