imageMoet je het zeggen, moet je het laten?

Laat ik het maar zeggen, maar niet met de intentie paniek te schoppen.

De recente uitbraak van Mond- en Klauwzeer in Engeland is mogelijk het gevolg van onzorgvuldig handelen door een vaccinfabriek in de omgeving van de uitbraak. Als dat zo is - het zal morgen blijken - dan krijgt het bedrijf natuurlijk op zijn kop. Maar daarmee is de zaak natuurlijk niet afgedaan.

Het laat zien hoe weinig van een ziektekiem een hele veestapel kan aantasten. Dat is dus deste erger als je een boel dieren bij elkaar houdt. Intensieve dierhouderij heeft dat nadeel onvermijdelijk. Ik heb me door vee-dierenartsen laten vertellen dat het aantal mogelijke ziekteverwekkende organismen in grote Amerikaanse en Russische stallen (van tienduizenden dieren bijeen) tot in de honderden loopt. Onvermijdelijk en alleen te beteugelen met steeds verder te ontwikkelen antibiotica.

Ik weet er zwaar onvoldoende van, maar is intensieve visteelt geen betere optie? Omdat die beheersbaarder is. Wellicht weet iemand hier er meer van.
Dit artikel afdrukken