Bijna 20% van de Nederlandse varkensboeren staat er zo slecht voor dat hun bedrijven niet meer te redden zijn. Ze zullen komend jaar omvallen, verwacht het Landbouw Economisch Insituut (LEI) volgens een bericht op De Boerderij. Een tweede tranche van 20% staat er eveneens slecht voor omdat er onvoldoende onderpand is om hun tekorten te financieren. Het LEI noemt als oplossing het inbrengen van de spaartegoeden van boeren. Banken hanteren deze strategie al enige jaren. Niet alleen de spaarbankboekjes van boer en boerin maar ook die van de boerenkinderen worden in de doorfinanciering betrokken.

Grootslachter VION, verantwoordelijk voor de in- en verkoop van het merendeel van Nederlandse vleesvarkens, staat voor grote problemen. Er gaan geruchten dat de verliezen voor het komende jaar aanmerkelijk groter zullen zijn dan de al eerder op Foodlog genoemde 250-300 miljoen euro omdat het bedrijf niet in staat is de stijgende voerprijs bij zijn leveranciers gecompenseerd te krijgen. Toch betaalt het een zo goed mogelijke prijs uit aan zijn boeren, terwijl die ook met die prijs al in de problemen blijken te komen. De vraag moet dan ook gesteld worden wat de langere termijn toekomstvisie van het LEI is voor de varkenssector in Nederland om zijn advies om zelfs de spaarvarkens van kinderen te gebruiken om een mogelijk doodlopend deel van een bedrijfstak nog net te kunnen financieren.

Het is immers niet ondenkbaar dat tussen de 1000 en 2000 boerengezinnen nu gedwongen worden goed en heel persoonlijk geld achter kwaad aan te gooien, terwijl een punt zetten verstandiger is. Het meest logische scenario voor de Nederlandse varkenssector is immers het behoud van enkele heel grote boerenbedrijven aan de ene kant van het spectrum en wat veel kleinere aan het andere einde. Daartussen is op dit moment geen ruimte in de markt te voorzien. Insiders uit de vleeswereld geven dan ook aan dat er een 'slachting' onder boeren te verwachten valt. Slechts een klein aantal zal grote aantallen dieren houden, in Nederland en over de grens, zo verwachten deze waarnemers van de varkenssector. Vanuit een dergelijk perspectief verwachtten zij faillissementen die 60 tot 80% - en mogelijk meer - van de boeren zullen raken.
Als die visie reëel is, is het advies om spaarvarkens stuk te slaan een zwijnenstreek.

Wat is de visie van het LEI op de toekomst? Dat is de vraag.

Fotocredits: 'Friese spaarvarkens van kerfsnede aardewerk', uitsnede, 23dingenvoormusea
Dit artikel afdrukken