De redactie kreeg een persbericht binnen: 'Nooit meer recalls door microbiologische besmettingen in de voedingsindustrie'. Na de recente recalls van Jumbo-zalm, spitsen we de oren.

Simpel Desinfecteren
De belofte komt uit de pen van Hugo ter Hoeve en Robert Kostrubiec van Simpel Desinfecteren. Zij brengen in Nederland het Nocospray-concept op de markt. Dat is een manier om ruimten te desinfecteren met een 'droge damp' op basis van zuurstofradicalen.

Sinds 2003 wordt dat concept al in de zorg gebruikt. Het is van Franse oorsprong; OxyPharm is de leverancier. Eind december gaf het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de toelating af voor de Nocolyse Food-vloeistof (N-nummer: 15012N). Daarmee wil Simpel Desinfecteren nu ook de voedingsindustrie veroveren.

Simpel Desinfecteren claimt een uniek concept in handen te hebben:
- 100% effectief
- 100% biologisch afbreekbaar
- 100% corrosievrij
- Veilig voor mens en milieu
- laat geen residuen achter, dus geen resistentie
- damp is droog, niets hoeft naderhand te worden afgenomen of nagespoeld
- eenvoudig in gebruik
- en werkt snel, na ca. anderhalf uur kan de volledig gedesinfecteerde ruimte weer in gebruik worden genomen


Sprookje?
Dat klinkt als een sprookje, bijna te mooi om waar te zijn. Tijd voor een check. Ik bel het Laboratory of Food Microbiology in Wageningen. Dr. Ralf Hartemink en hoogleraar Marcel Zwietering zijn skeptisch. "Dit klinkt wel erg groot", is nog de voorzichtigste uitspraak die ik hoorde.

De wetenschappelijke bezwaren spitsen zich toe op een tweetal punten. Besmettingen die al 'in' de grondstof aanwezig zijn, los je er niet mee op. De desinfectie vindt immers alleen op contactoppervlakten plaats, niet op of in die grondstoffen zelf. Sterker nog, de Nederlandse wet verbiedt het direct in contact laten komen van een desinfectans met voedingsmiddelen. Ook vallen de wetenschappers over de 100%-claims in het persbericht (verderop wordt over een factor log-6 gesproken) en de tegenstrijdigheid dat het veilig is voor mens en milieu terwijl zuurstofradicalen wel giftig zijn. Niet voor niets mag je niet in de ruimte zijn als die gedesinfecteerd wordt.

Daar staat tegenover dat waterstofperoxide (de werkzame stof in Nocolyse) inderdaad desinfecterend werkt. Zuurstofradicalen reageren met enzymen en kunnen micro-organismen doden. Of ze bij gisten en sporen even effectief zijn, is de vraag en datzelfde geldt bij biofilms (micro-organismen die samen een laagje vormen dat notoir lastig kapot te maken is, red.) En ja, klinkt het, in ziekenhuizen zal het inderdaad wel werken om ruimtes te ontsmetten waar bijvoorbeeld MRSA-bacteriën of norovirussen rondzwerven, maar hoe werkbaar is het in een (continu) productieproces?

Business cases
Ik leg de bezwaren voor aan Hugo ter Hoeve van Simpel Desinfecteren. Hij vertelt me dat het 'droge damp'-proces in vergelijking met bestaande desinfectieprocedures, waar veel water en verschillende spoel- en droogactiviteiten aan te pas komen, juist grote voordelen biedt: het is snel, komt overal (geen 'vergeten hoekjes') en laat geen residuen achter die weer afgeveegd moeten worden. In een aantal business cases is de effectiviteit in de voedingsindustrie uitgetest, met naar hij zegt 'verbluffende resultaten'. De foodsector, en met name een aantal visverwerkende bedrijven, heeft dan ook veel belangstelling voor zijn product, besluit Ter Hoeve.

Ik blijf met de vraag zitten. Kan met een simpele spray de nachtmerrie van microbiologische besmetting geminimaliseerd worden?

Ik hoop dat Ter Hoeve, Hartemink en Zwietering ons hier in het openbaar verder willen helpen. Dan weten we meteen of we in de toekomst veilige zalm kunnen eten en kunnen we dat dossier mogelijk ook sluiten.

Fotocredits: 'Russ&Daughters Smoked Salmon', snowpea & bokchoi
Dit artikel afdrukken