Het kostte een Franse melkveehouder in 2017 gemiddeld €45,14 om 100 kilo melk te produceren. Voor die 100 liter melk kreeg hij €34,42 aan melkprijs betaald. Hij zat dus met een tekort van 24%. Deze heel actuele cijfers zijn afkomstig van het Duitse Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL). Het bureau maakte de kostprijsberekening in opdracht van Franse producentenorganisaties, schrijft Boerderij.

De Franse melkveehouders willen de gegevens gebruiken in hun onderhandelingen met de supermarkten en het door de Franse president Emmanuel Macron aangekondigde kostprijsgebaseerde prijsbeleid.

Deze week kwamen ook kostenniveaus over 2016 (een jaar eerder, toen de melkprijs nog slecht was) in onze directe buurlanden naar buiten. Nederlandse veehouders blijken de hoogste kostprijs te hebben in vergelijking met hun Deense, Franse, Duitse en Belgische collega's. Nederlandse veehouders kwamen uit op €42,66 per 100 kilo melk. Aan 'input' (voer, zaaizaad en onderhoud) kwam de Nederlandse veehouderij uit op €16,46 per 100 kilo melk. Daarmee scoort ons land het laagst, op België na. Aan 'operationele kosten' (huisvesting, rente, belasting, arbeidskosten externen) was de Nederlandse melkveehouder €21,59 kwijt, een bedrag in de middenmoot. Dat Nederland dan toch op een hoge totale kostprijs uitkomt, hangt samen met de lage prijs die een Nederlandse boer voor zijn slachtkoeien ontvangt en het relatief lage bedrag aan subsidies dat hij ontvangt in vergelijking met de andere landen. Een Franse boer krijgt €4,11 aan subsidies per 100 kilo melk; een Nederlandse moet het doen met €2,17.

Voor slachtkoeien ontvangt een Nederlandse boer gemiddeld €2,53 per 100 kilo melk, de laagste prijs in de vijf landen. Een Franse koe brengt €6,95 op; een Duitse €6,44. Aan subsidies krijgen de Franse veehouders veruit het meest, €4,11 per 100 kilo melk. Voor Nederlandse veehouders blijft de subsidie steken op €2,17 en voor Duitse op €2,68 per 100 kilo melk.

Het totaalplaatje voor 2016 leidt, bij een melkprijs van €28,75 in 2016, tot een negatieve marge van €13,91 voor de Nederlandse melkveehouders; een tekort van 48%, het dubbele van het Franse gat in 2017. De Fransen deden het in 2016 relatief het best, met een negatieve marge van €10,84; een dekkingstekort van 26,5%.
Dit artikel afdrukken