Het is hommeles tussen de Franse melkveehouders en hun melkverwerkers, zoals Lactalis en coöperatie Sodiaal. De eerste blokkades zijn al gesignaleerd en melkophaalauto's zijn beklad met leuzen als "Sodiaal, dief!'. Volgens de melkveehouders willen deze twee bedrijven, tegen de afspraken en de Franse wet Egalim in, de melkprijs de komende maanden verder verlagen, terwijl de kosten verder oplopen. Daarentegen is de Duitse discounter Lidl de held voor de boeren. De betaalbare super betaalt dik 20% meer dan de grote Franse melkverwerker Lactalis (die op zijn beurt een beetje beter betaalt dan coöperatie Sodiaal).
De vonk sloeg in Frankrijk in het vat toen Lactalis in juli eenzijdig de melkprijs verlaagde naar €41 per 100 kg. Dat kwam naar buiten min of meer op hetzelfde moment dat de Franse melkveehouders erachter kwamen dat de gemiddelde melkprijs in de EU in juli door de grens van €50 per 100 kg zou gaan breken en naar verwachting nog verder door zou stijgen. Frankrijk blijft daar ver bij achter: de gemiddelde melkprijs lag in Frankrijk in juni op €43,8/100 kg en werd door Lactalis dus zelfs nog verlaagd.Lactalis-directeur melkaanvoer Patrice Moulin toont zich verbaasd over de boze reacties van de boeren. Volgens hem is de melkprijs sinds begin 2022 met 23% gestegen, terwijl de kosten van de boeren met hooguit 15% zijn opgelopen. Dat is olie op het vuur: de melkveehouders zien door droogte en hoge energieprijzen hun kosten juist nu sterk oplopen en de sterke melkprijsstijgingen die elders in Noordwest-Europa te zien waren, zijn aan hen voorbij gegaan. Dat heeft te maken met het gesloten karakter van de Franse zuivelmarkt, schrijft Boerenbusiness. Fransen doen vrijwel alleen zaken met Fransen en werken binnen een verplicht systeem van contractering.

Maar het kan écht heel anders. Dat laat de Franse Lidl zien. Die supermarktketen werkt al een aantal jaren aan het 'contrat tripartite', tussen leverancier, supermarkt en consument. Inmiddels zijn er 5.000 boeren bij aangesloten in de gehele dierlijke keten, van kip via varken tot koe.

En voor de melkveehouders onder hen, heeft Lidl France besloten de melkprijs op een haalbaar niveau te zetten dat ruim 20% boven van Lactalis ligt. Lidls inkoopbaas Michel Biero schrijft op zijn LinkedIn-pagina:

Geconfronteerd met de ongekende stijging van de productiekosten in de zuivelsector, hebben wij samen met Lidl Frankrijk besloten te handelen in overeenstemming met onze inzet voor een billijker beloning van de landbouwers.
Wij zetten ons in voor een aan melkveehouders betaalde prijs van € 500/1000L melk, de basisprijs, voor alle consumptiemelk bij #Lidl.
Goedkope koeien zijn een illusie.
Laaggeprijsde melk is weliswaar aantrekkelijk, maar leidt tot waardeverlies omdat de landbouwers niet naar behoren worden beloond voor hun werk, en dit geldt vandaag de dag nog sterker.


Lidl betaalt 50 cent voor een liter, terwijl Lactalis (producent van onder meer de ook in Nederland bekende camembert van het merk Président) 41 cent betaalt, een verschil van ruim 20%. In augustus werd bekend dat de boerencoöperatie Sodiaal nog minder betaalt dan de private melkverwerker - een 'industriel' zeggen de Fransen - Lactalis. De coöperatie bleef steken op 40 cent en werd daarom uitgemaakt voor dief.