“Euforisch met deze uitspraak," is Rob Baan. "Gezond verstand blijkt doorslaggevend: een gezonde lunch. Baanbrekend voor werkgevers en werknemers in Nederland.”

Bescherming linker en rechter nier
Koppert Cress heeft de strijd gewonnen in een langlopende zaak met de Belastingdienst. De kwestie draaide om de werkkostenregeling met betrekking tot gezonde medewerkerslunches. Al in 2015 ontwikkelde de directie van Koppert Cress in overleg met de Ondernemingsraad (OR), de bedrijfsarts en de Arbodienst een beleidsplan om medewerkers gezonder te maken en te houden. Daarbij kwam ook het aanbieden van een gezonde lunch binnen het Arboplan op tafel. "Met veiligheidsschoenen mag en moet ik zelfs zowel de linker- en rechter grote teen van mijn mensen beschermen. Met onze lunches bescherm ik hun linker- en hun rechternier," zei Baan in 2021 hier op Foodlog. Koppert Cress bood deze lunches gratis aan, "om de overgang van frisdrank naar fruitwater en van frituur naar groenterijke maaltijden te vergemakkelijken."

Sinds vandaag hebben bedrijfscateraars een nieuw aanbod in het pakket: gratis kan voor niets
En dat lukte, vertelde Baan. "Het mooie is ook nog eens dat een deel van ons personeel inmiddels ook zegt thuis anders te willen eten. Waarom? Ze voelen dat het hen goed doet. Gezond eten lekker maken met het goede voorbeeld werkt echt!"

De vastberadenheid van Koppert Cress om gezondheid en welzijn te bevorderen, leidde tot een langlopend juridisch geschil met de Belastingdienst. Tot twee keer toe werd Koppert Cress in het ongelijk gesteld bij de rechter. Maar Rob Baan gaf niet op en stapte naar de Hoge Raad, de hoogste rechter op het gebied van onder meer belastingkwesties.


Baan zag de eerste lichtpuntjes opdoemen toen de Advocaat-Generaal in zijn voordeel adviseerde. In afwachting van de uitspraak startte hij zelfs een beweging ('voor een groenterijke, relaxte en sociale lunch') om daar publiciteit mee te genereren.

Vandaag, 24 mei 2024 antwoordt de Hoge Raad bevestigend op de vraag of de gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers in het kader van het arbobeleid van de werkgever, voor de loonbelasting, onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen valt. En dus moet de Belastingdienst voldoen aan de door Koppert Cress gevraagde teruggaaf van loonbelasting.

Wet inmiddels aangepast
In het persbericht laat Koppert Cress weten: Koppert Cress hoopt dat deze uitspraak zal bijdragen aan een positieve verandering en dat gezonde medewerkerslunches kunnen blijven bijdragen aan een gezonde levensstijl voor hun medewerkers en de maatschappij als geheel. Het bedrijf blijft vastbesloten om door te gaan met hun inzet voor gezondheid en welzijn.

De betekenis van deze uitspraak? Voortaan kan iedere werkgever die een gezonde lunch in zijn arbo-voorwaarden heeft opgenomen zijn personeel in het bedrijfsrestaurant gratis een gezonde lunch aanbieden en het daarmee inspireren tot een gezondere eetstijl. Zonder bijbetalen aan de belastingdienst dus. Natuurlijk moet de baas wel zijn portemonnee trekken om het voedsel zelf af te rekenen met boer en kok.

Bedrijven die alsnog willen proberen hun personeel via een arbo-vrijstelling gratis te laten lunchen zonder dat de belastingdienst meeprofiteert, vissen achter het net omdat de arbovrijstelling inmiddels is aangepast en 'dichtgetimmerd'. Of de wetgever dat vol kan houden is nog maar de vraag, zoals blijkt uit de reactie van de cateraarskoepels Veneca, ONCE en VOCC op de uitspraak (zie de tekstbox hieronder).

MOGELIJK OPNIEUW AANPASSEN WET

Veneca, ONCE en VOCC (de belangenbehartigers voor respectievelijk bedrijven die actief zijn in de contractcatering en hospitality, de party- en eventcatering in Nederland en de middelgrote ondernemende Nederlandse cateraars) pleiten samen met Koppert Cress voor een aanpassing van de Wet op de Loonbelasting. Op het moment dat Koppert Cress naar de rechter stapte, gold als voorwaarde voor de fiscale vrijstelling voor Arbovoorzieningen, dat deze moesten voortvloeien uit het door een werkgever gevoerde arbobeleid. Gedurende de loop van de procedure is de wettekst gewijzigd. Vanaf 2022 geldt de aangescherpte definitie van de vrijstelling voor Arbovoorzieningen. Gezonde maaltijden zijn volgens de wetgever niet bedoeld om onder de Arbo vrijstelling te vallen. Of rechters daar ook zo over denken, zal de toekomst moeten uitwijzen. De belanghebbende cateringbedrijven maakten vandaag duidelijk dat ze gaan onderzoeken welke ruimte de uitspraak van de Hoge Raad hen biedt om de huidige wetgeving weer aan te passen.
Dit artikel afdrukken