De kringlooplandbouw stond centraal in het werkbezoek van koning Willem Alexander. Dat meldt de persdienst van het koninklijk huis.

Samen met minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten bezocht de koning twee melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen. Het eerste bedrijf (160 melkkoeien) heeft ook 30 hectare voor agrarisch natuurbeheer, die het gebruikt voor ruwvoerproductie, het tweede is een biologisch bedrijf met 80 Maas-Rijn-IJsselkoeien in een Natura 2000-gebied. Na de bedrijfsbezoeken spraken de koning en Schouten met diverse betrokkenen over Schoutens landbouwvisie, meldt het Koninklijk Huis.

De algemene pers reageerde met sympathie. Daarentegen tonen boeren zich op twitter sceptisch over de 'glimmende schoenen en hoge hakken', die zorgvuldig geregisseerd om actuele problemen als de fosfaatrechten, stikstofproblematiek en knelgevallen heen dansten.

Wie even googelt op de woorden koningin+bezoek+boeren of koningin+bezoek+boer, koning+bezoek+boeren en koning+bezoek+boer ontdekt dat het koninklijk huis alleen naar de boer gaat als er iets aan de hand is. In 1990 ging koningin Beatrix naar 'gekwelde' varkensboeren in Brabant. Ze zaten destijds volop in de stank- en milieuproblemen.

De huidige koning gaat wél regelmatig de boer op, hoewel hij nog niet op varkens- en kippenbedrijven werd gesignaleerd; juist daar is het sinds zijn moeder gingen kijken, heel wat meer gaan schuren over stank en stof.

Maar over problemen mag het kennelijk niet gaan van de regisseurs van deze bezoekjes.

Volgens de koning is er niettemin toch iets mis want volgens hem mogen we als Nederlanders best wat trotser op onze boeren zijn. Zoiets zeg je niet, als er niets aan schort. Wat dat is, moeten we raden.

De Telegraaf suggereert dat de koning een beetje in het ootje wordt genomen door de minister: Schouten is gastvrouw van de derde uit de reeks bezoeken die de koning met een kabinetslid brengt. Rond het hof valt te horen dat de koning zo graag wil ervaren waar het in Den Haag bedachte beleid het leven van de gemiddelde Nederlander ontmoet. Juist als het schuurt, wil de vorst dat te weten komen.

Maar tijdens dit werkbezoek wordt vooral een ideaalbeeld geschetst van het boerenbedrijf. Klinkt in de samenleving steeds vaker kritiek op de bio-industrie met het bijhorende mestprobleem, Schouten laat de koning kringloopboerderijen zien.


Wat kringlooplandbouw is, is helaas nogal vaag. Een normaal mens denkt aan 'gesloten' kringlopen, maar volgens de wetenschappelijk adviseur van de minister moet je die juist 'open' houden. De minister zelf waait inmiddels met alle winden mee, van donkergroene tot ecomodernistische. Zo houd je iedereen een beetje tevreden en hoef je het nergens echt over te hebben.


Dit artikel afdrukken