Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg de staatssecretaris Dijksma vanmiddag om een brief met daarin haar oordeel over de situatie die ontstaan is nu de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de Kip van Morgen als strijdig met de Mededingingswetgeving beoordeelt. Vanmorgen gaven de ketenpartners LTO, FNLI en CBL aan niet meer te weten wat zij nu nog aan verduurzaming van kip zouden moeten doen.

Bestuurlijke crisis
De situatie mag dan ook als een bestuurlijke crisis worden getypeerd. De overheid wijst af, wat diezelfde overheid bij monder van staatssecreatris Dijksma wil. De Kamer wil dat ook, maar wordt als wetgever op de vingers getikt. De wil van de Kamer is niet legaal.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) verzocht om een debat. Volgens haar slaat het oordeel van ACM de bodem uit de duurzaamheidsambities van het bedrijfsleven. Zij meent dat met het oordeel van de consumentenautoriteit niet alleen de Kip van Morgen onderuit gehaald wordt, maar ook andere duurzaamheidsinitiatieven. Die analyse lijkt correct in zoverre collectieve afspraken die nodig zijn om marktpartijen te bewegen over hun zgn. prime mover disadvantage heen te helpen. Pioniers creëren doorgaans de markt tegen hoge introductie- en leerkosten, terwijl de volgers gemakkelijk kunnen cashen op het volume dat vervolgens op gang komt. Daarom wachten partijen op elkaar om een begin te maken met verduurzaming. Collectieve afspraken beogen die situatie te doorbreken.

'Kabinet acteert niet'
Volgens Boerderij ving het CDA de ChristenUnie vanmiddag vliegen af. Het blad schrijft: Het CDA heeft afgelopen zomer in een initiatiefnota aangegeven dat de mededingingsregels voldoende ruimte moeten bieden voor duurzaamheidsinitiatieven. Woordvoerder Jaco Geurts van het CDA zei naar aanleiding van het verzoek van Dik-Faber in de Kamer blij te zijn dat de ChristenUnie ook tot dat inzicht is gekomen. "Ik zou zowat zeggen: de ChristenUnie is ook wakker geworden." Het CDA presenteerde een afgelopen zomer een weinig coherente visie op eerlijkheid.

SGP-er Elbert Dijkgraaf is van mening dat het kabinet aan zet is, maar dat het "niet acteert." Foodlog constateerde vanmorgen dat de Kip van Morgen in een zowel juridische als morele impasse verkeert

Fotocredits: Wakker Dier/Adformatie
Dit artikel afdrukken