Gistermiddag laat verschenen in totaal vier brieven met beleidsvoornemens. Naast de twee van minister Christianne Van der Wal en de brief van minister Piet Adema (Landbouw) kwam ook minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) met een nieuw beleid aankondigende tekst.

Ondanks bekentenissen van het RIVM ten overstaan van Kamerleden dat het instituut geen piekbelasters kan aanwijzen, heten bedrijven die veel stikstofneerslag genereren nog steeds 'piekbelasters'. Maar de betekenis van het begrip schuift in de mond van stikstofminister Van der Wal. Het zijn inmiddels ondernemingen die voldoen aan nader te bepalen 'criteria' die het kabinet gaat opstellen. Hoeveel het er zijn weet minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal niet precies, maar wel dat het er tussen de 2.000 en 3.000 zijn. Wie aan de nog op te stellen criteria voldoet, komt in aanmerking voor uitkoop. De minister hoopt op een massale stroom vrijwillige stoppers waarmee ze de zogeheten PAS-melders kan legaliseren. Als er niet genoeg vrijwilligers zijn, komt er 'verplichtend instrumentarium' en worden boeren verplicht uitgekocht. Of nog sprake is van een bonus van 20% boven de marktwaarde is onduidelijk.

Nog even wachten op economisch perspectief
Begin volgend jaar moet er een akkoord zijn gesloten met landbouworganisaties, natuurorganisaties en lagere overheden over de toekomst van de landbouw. Daarin moeten duidelijk kaders met inkomensperspectief voor boeren staan, het onderwerp waarop Henk Staghouwer - de eerste minister van Landbouw van Rutte IV - struikelde. Omdat hij zich niet gekwalificeerd voelde om het probleem te kraken, besloot hij de pijp aan Maarten te geven. Zijn opvolger Piet Adema neemt de uitdaging wel aan. Hij zegt daarover: "In het Landbouwakkoord maak ik met boeren afspraken over de toekomst van de landbouw in 2040. Natuurorganisaties en betrokken ketenpartijen worden ook uitgenodigd. Boeren kunnen hierdoor met rust, duidelijkheid en stabiliteit een toekomstplan maken."

Adema heeft voor het verbeteren van het verdienvermogen van boeren twee wapens in handen: €226,6 miljoen voor 'duurzame vernieuwing' op het boerenerf. Dat bedrag steekt schril af tegen gebiedsgerichte aanpak van de € 24,3 miljard die het kabinet heeft gereserveerd in het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur dat Adema's collega Van der Wal mag uitgeven.

Aan de poldertafels staat nog heel wat spreekwoordelijke koehandel en zelfs juristerij te wachten
Water en bodem: de volgende onderwerpen op de agenda
Harbers liet weten in te zetten op voldoende en schoon water en een gezonde bodem. "Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Eeuwenlang hebben we met eigen handen ons land gemaakt tot wat het is. Maar we lopen nu tegen de grenzen aan en daarom moeten we meer rekening houden met ons water. Zodat we hier ook in de toekomst kunnen wonen en werken." Zijn staatssecretaris Vivianne Heijnen maakte duidelijk dat ook de bodem onderwerp van serieus beleid gaat worden: "Onze bodem is letterlijk de basis onder alles wat we doen. Elk stukje van de bodem is in gebruik, daarom vind ik het ook een goede zaak om er zuinig mee om te gaan.” De Volkskrant lekte de plannen van IenW gisteren al: de grenzen zijn bereikt omdat de bodem verzakt en we niet langer kunnen doorgaan met (land)bouwen en wonen in gebied dat van nature onder water stond of een moeras was. Er is maar één remedie: de waterstand verhogen. Dat helpt bovendien om de uitstoot van methaan uit het veenweidegebeid te beperken.

De NRC ziet het kabinet 'heel voorzichtig' de grote infrastructurele problematiek van water en bodem aanpakken: nu moeten de grote besluiten worden genomen voor de periode van de komende 80 jaar. Hoe gaan we om met het water voor en achter de dijken in het land dat we in de loop van veel eeuwen op de zee wonnen en dat nu geconfronteerd wordt met de gevolgen van kool- en stikstofuitstoot en niet zomaar geschikt is voor intensief gebruik.

Gezamenlijk kondigden de ministers aan dat ze zullen werken aan een betere water- en een betere bodemkwaliteit bovenop vermindering van de stikstofuitstoot. Het zijn de nieuwe heikele onderwerpen waar boeren mee te maken gaan krijgen. Heel Nederland zal ermee te maken krijgen omdat de gehele ruimtelijke ordening - het onderwerp van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening - op de schop gaat. Op termijn zal het trio van ministers dan ook worden uitgebreid met De Jonge om Nederland opnieuw in te richten.

Polder in glorie hersteld
De nu al ruim drie jaar durende ruzie over stikstof en perspectief gaat verder achter de schermen in de oer-Hollandse polder. Remkes lijkt er daadwerkelijk in geslaagd die te herstellen. In Haagse achterkamers zal de verdeling van de schaarse milieuruimte worden uitgevochten tussen boeren en overheid én bedrijven (de leden van VNO-NCW en Bouwend Nederland). Ook stikstofuitstotende bedrijven die geen boer zijn, zullen immers hun aandeel aan het verminderen van de stikstofemissies moeten leveren, zei Remkes en dat gaat het kabinet dan ook regelen.

Jurist Valentijn Wösten van MOB laat in Tubantia weten dat de organisatie waarvoor Johan Vollenbroek en hij hoofdrollen vervullen teleurgesteld is dat zij niet mee mogen praten in de polder. MOB is bij monde van Wösten pas tevreden bij "een halvering van de veestapel, maar ook een halvering van het vliegverkeer. De biomassacentrales, bedrijven als Tata Steel, daar moet je ook wat mee. Die moeten allemaal de helft minder stikstof gaan uitstoten.’’

Aan de poldertafels staat nog heel wat spreekwoordelijke koehandel en zelfs juristerij te wachten. MOB heeft immers de wet aan haar kant om wensen af te dwingen. Pas als die grondig wordt gewijzigd kan de polder weer echt ouderwets polderen. Onderwijl worden water en bodem het nieuwe zwaard van Damocles boven de landbouw- én bouwsector. Het hangt zelfs boven heel Nederland; alleen is het nog slechts een agendapunt.

In de Boerenmedia

In de algemene pers

 1. Reacties op stikstofplannen kabinet: 'Natuur kan niet meer wachten'

  NU
 2. Het grondwater gaat omhoog, stikstof omlaag

  NRC
 3. Kabinet: ’Stikstofaanpak is onontkoombaar’

  De Telegraaf
 4. Piet Adema emotioneel: ‘Zit bij boeren aan tafel die niet weten wat hun toekomst is’

  AD
 5. Einde aan wildwest in stikstofhandel, kabinet neemt zelf de regie

  de Volkskrant
 6. Landbouwminister: ‘Samenleving moet boeren helpen door duurzaam voedsel te kopen’

  AD
 7. Kabinet wil wildwest bij stikstofhandel aan banden leggen

  Trouw
 8. Kabinet: versnelde aanpak piekbelasters gaat boeren zonder vergunning helpen

  NOS
 9. Kabinet doet laatste bod piekbelasters: 'betere regeling komt er niet'

  BNR
 10. Kabinet gaat desnoods 'met pijn in het hart' boeren gedwongen uitkopen

  NU
 11. ‘Onze balans tussen economie en natuur is kwijt, die moet terug’

  Trouw
 12. Minister Adema wil in het voorjaar een landbouwakkoord voor ‘alle opgaven’

  NRC
 13. Boeren in onzekerheid na stikstofbrief kabinet: ’Ik wil niet stoppen’

  De Telegraaf
 14. Veel geld voor boeren om vrijwillig te stoppen, kabinet houdt optie dwang achter de hand

  NRC
 15. Vier kabinetsplannen voor de toekomst van de landbouw

  Trouw
 16. ‘Hoe voorkom je dat uitkoopregelingen meteen naar de Rabobank gaan?’

  Trouw
 17. Milieudefensie: goed dat bedrijven meebetalen aan oplossing

  BNR
 18. Van opluchting tot aanhoudende zorg: gemengde reacties op stikstofplannen

  RTL NIeuws
 19. Kabinet maant 50 industriële vervuilers tot minder stikstofuitstoot

  Het Financieele Dagblad
 20. Kabinet wil het recht om stikstofruimte als eerste te kopen

  NRC
Dit artikel afdrukken